KBANK ตั้งเป้าปี 64 สินเชื่อโต 4-6% NIM 3.1-3.3% NPL 4.0-4.5%

Must read

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติเป้าหมายทางการเงินของธนาคารสำหรับปี 2564

โดยธนาคารฯ ตั้งเป้า สินเชื่อสินเชื่อขยายเติบโต 4-6% และมีผลอัตราตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (NIM) ที่ 3.1-3.3% ด้านสัดส่วนยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ NPL Ratio (Gross) อยู่ที่ 4.0-4.5%

เป้าหมายทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย สำหรับปี 2564

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article