KTMS มั่นใจเดินหน้าขายหุ้น IPO เตรียมเข้าเทรดตลาด mai ช่วงปลายปีนี้ 

Must read

นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ KTMS มั่นใจว่าจะสามารถเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) และ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจบริการ (SERVICE) ได้ทันภายในปีนี้ หลังจากได้เริ่มให้ข้อมูลต่อนักลงทุน (โรดโชว์)

KTMS จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 76.64 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25.55% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท/หุ้น เป็นทุนที่ชำระแล้ว 111.68 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 223.36 ล้านหุ้น

บริษัทเป็นผู้ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบครบวงจร (One-stop Services) รายแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมี 3 บริษัทย่อยเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ ประกอบด้วย

1. บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (IRV) ประกอบธุรกิจการให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดสำหรับน้ำเสียสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการบำรุงรักษาระบบ, การผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาไตเทียม , การให้บริการออกแบบ และตกแต่งสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการออกแบบ ประกอบ และจัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์สำหรับสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

2. บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด (MV) ให้บริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ รวมทั้งบริการดูแลบำรุงรักษาระบบ

3. บริษัท เนโฟร วิชั่น จำกัด (NEP) ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งในรูปแบบคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม และหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาล โดยจะเป็นการร่วมมือกับอายุรแพทย์โรคไตในพื้นที่เป็นหลัก เพื่อทำให้อายุรแพทย์โรคไตรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วม อีกทั้งจะได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบายสนับสนุน SME ของภาครัฐ จากการเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SME ในการประมูลงานโครงการกับภาครัฐ

ปัจจุบัน บริษัทมีหน่วยไตเทียมครอบคลุมทั่วประเทศ โดยผ่านการสนับสนุนจากโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ อาทิ โครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนงบบริการผู้ป่วยเรื้อรังจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่สนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ที่มีสิทธิทุกรายสามารถร่วมตัดสินใจเลือกวิธีการล้างไต เป็นแบบฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมร่วมกับแพทย์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีจำนวนผู้ป่วยใช้บริการกับกลุ่มบริษัทฯมากยิ่งขึ้น

สำหรับเม็ดเงินระดมทุนในครั้งส่งผลให้บริษัทมีโอกาสนำเครื่องมือทางการเงินจากแหล่งทุนมาต่อต่อยอดทางธุรกิจในอนาคตได้ โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพด้านการบริการของ KTMS ที่จะดูแลผู้ป่วยได้ทั่วถึงมากขึ้น โดยนำไปใช้ลงทุนในสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมถึงโครงการลงทุนในโรงงานผลิตน้ำยาไตเทียม และศูนย์บริการวิศวกรรม และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจการลงทุนอื่นๆ ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพความแข็งแกร่งด้านการบริการของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างครบวงจรมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ในช่วงปี 62-64 และงวด 9 เดือนปี 65 ทางกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 182.64 ล้านบาท 212.54 ล้านบาท 310.30 ล้านบาท และ 277.32 ล้านบาท ตามลำดับ

รายได้หลักมาจากการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เติบโตตามการขยายจำนวนสาขาสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 63 กลุ่มบริษัทมีสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 14 สาขา เพิ่มขึ้นจากปี 62 ที่มีสาขาอยู่ 7 สาขา และมีเครื่องไตเทียม จำนวน 156 เครื่อง เพิ่มขึ้นจากปี 62 ที่มีอยู่ 74 เครื่อง ส่วนในปี 64 กลุ่มบริษัทมีสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 18 สาขา เพิ่มขึ้นจากปี 63 จำนวน 4 สาขา และมีเครื่องไตเทียม จำนวน 228 เครื่อง เพิ่มขึ้นจากปี 63 จำนวน 72 เครื่อง

ขณะที่งวด 9 เดือนของปี 65 กลุ่มบริษัทมีสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 20 สาขา เพิ่มขึ้นจากปี 64 จำนวน 2 สาขา และมีเครื่องไตเทียม 254 เครื่อง เพิ่มขึ้นจาก ปี 64 จำนวน 26 เครื่อง ส่งผลในปี 62-64 และงวด 9 เดือนปี 65 มีกำไร 0.56 ล้านบาท, ขาดทุน 26.62 ล้านบาท กำไร 16.80 ล้านบาท และ กำไร 15.66 ล้านบาท ตามลำดับ

ส่วนอัตรากำไรสุทธิ 0.29%, ติดลบ 12.52%, 5.41% และ 5.65% ตามลำดับ

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article