MBKG ฉลองความสำเร็จ โครงการขายพอร์ตสินเชื่อให้ บตท. ครบ 2 ปี การันตีหนี้ดี 100%

Must read

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) และ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ร่วมฉลองความสำเร็จ  โครงการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครบ 2 ปี ภายในงานได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม

ประกอบด้วย บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)  นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินเชื่อ  นายปียุษ เตชะตระการธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและบริหารเงิน  นางสาวสุรีพันธ์ สิริอาภรณ์สกุล   ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร  นางสาว ปิฏิมา เผ่าพันธุ์พิพัฒน์   รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและจัดซื้อสินเชื่อ  บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) 

 นายศักดิ์ชัย  สุทธิพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ  นายอสิ พรหมนิยม ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจ  นายพณ บูรณโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์รอการขายและ  นายประชา จันทรโสฬส ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ  นายกฤตมุข กาญจนบุษย์ ผู้จัดการแผนกทีมการตลาด

นายศักดิ์ชัย  สุทธิพิพัฒน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) กล่าวว่า ภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่างบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)  และ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

ถึงวันนี้ครบกำหนด 2 ปี ยังไม่ปรากฎหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan) หรือ  NPL เป็นศูนย์ นับเป็นความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพพอร์ตสินเชื่อของ MBKG จากนโยบายการคัดกรองที่ดี มีความน่าเชื่อถือและได้มาตรฐานระดับเดียวกับสถาบันการเงินชั้นนำ

โครงการความร่วมมือระหว่าง บตท. และ MBKG ในครั้งนี้ นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้เกณฑ์การพิจารณาพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เข้มข้นกับผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน  (Developer) ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เป็นครั้งแรก

สะท้อนจากคุณภาพสินเชื่อที่ไม่มี NPL  ตลอดระยะเวลากู้รวม 2 ปี  ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจสำหรับโมเดลนี้  และเชื่อว่าในอนาคต Developer จะมีบทบาทสำคัญในระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัย เช่นเดียวกับในต่างประเทศ ที่มีบทบาทนอกเหนือจากเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วยังสามารถให้สินเชื่อกับลูกค้าได้โดยตรง ช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้มากขึ้น และยังสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ว่า MBKG มีระบบการคัดกรองที่ดีไม่แพ้สถาบันการเงินใดๆ

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article