MCA เคาะราคา IPO ที่ 3.30 บ.ต่อหุ้น เปิดจองซื้อ 16-18 ต.ค. เดินหน้าเข้าตลาด mai

Must read

บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และมีบริษัทหลักทรัพย์ อีก 4 แห่ง ประกอบด้วย

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 26.09% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจบริการ โดยเสนอขายที่ระดับราคา 3.30 บาท

MCA ได้มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO MCA ที่ระดับราคาหุ้นละ 3.30 บาท โดยกำหนดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคมนี้ และคาดว่าหุ้น MCA จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจบริการ

สำหรับราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสม เนื่องจาก MCA มี Business Model ที่มีความโดดเด่น ในการเป็นผู้นำธุรกิจด้านแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดแบบ One-stop service marketing ที่ตอบโจทย์ทุกกิจกรรมการตลาดที่หลากหลายรูปแบบ ให้กลุ่มลูกค้าครบทุกมิติ รายแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้การบริการจัดกิจกรรมทางการตลาดและดิจิทัล , การให้บริการบรรจุและจัดส่งสินค้า , การให้บริการพนักงานแนะนำสินค้า และการให้บริการจัดเรียงสินค้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของศักยภาพรูปแบบการให้บริการการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดของ MCA ที่ครบวงจร เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

นายภักดี เหล่างาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย หรือ MCA เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ ที่มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจบริการกิจกรรมทางการตลาดและการสร้างสรรค์อย่างครบวงจร โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สู่ผลสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่การสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้นในอนาคต เพราะ MCA คือผู้นำด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ Marketing Agency ที่ครบวงจร โดยมีเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี และประสบความสำเร็จสู่การต่อยอดในอนาคต

ทั้งนี้หัวใจหลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของ MCA คือ “ความเชื่อใจ วัดผลได้ อย่างมืออาชีพ” เนื่องจากบริษัทฯเชื่อว่า ระบบที่ดีจะสร้างผลงานที่มีคุณภาพ และทีมงานที่ดีจะสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือแรงผลักดัน เพื่อยกระดับองค์กร สู่มาตรฐานสากลและสร้างมูลค่าเพิ่มการเติบโตในอนาคต

สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จำนวน 198 ล้านบาท (สุทธิ 184 ล้านบาท) บริษัทฯ จะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน และรองรับการลงทุนในสินทรัพย์ พร้อมทั้งนำไปขยายธุรกิจสู่การดำเนินธุรกิจใหม่ในการเข้าไปเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Distributor)

เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายเข้าไปสู่การดำเนินธุรกิจ Distributor เพราะปัจจุบัน มีผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าวน้อยราย ดังนั้นมองว่าเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต และด้วยแผนกลยุทธ์ที่มุ่งสู่ธุรกิจ Distributor ส่งผลให้ในไตรมาส 3/2566 บริษัทฯ ได้รับโอกาสจากลูกค้ากลุ่มธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์จำนวน 2 ราย ซึ่งทั้งคู่เป็นลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ ในการเริ่มดำเนินธุรกิจการบริการเป็นผู้จัดจำหน่าย รูปแบบ Principal ในโครงการนำร่องจำนวน 2 โครงการ ได้แก่

โครงการที่ 1 มีระยะเวลาโครงการ 6 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม ปี 2566) สำหรับดูแลสินค้าจำนวน 7 แบรนด์ โดยมีขอบเขตการรับผิดชอบในการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าประเภทร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม 13 จังหวัดที่กระจายอยู่หลากหลายพื้นที่ในประเทศไทย และ

โครงการที่ 2 มีระยะเวลาโครงการ 6 เดือน (เดือนกันยายน ปี 2566 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567) เป็นการดูแลสินค้าจำนวน 7 แบรนด์ โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นร้านค้าประเภทร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ทั่วประเทศไทย โดยคาดหวังอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจผู้จัดหน่ายสินค้า อยู่ที่ 5-15%

ซึ่งทุกโครงการที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า จะช่วยผลักดันความสามารถในการดำเนินงานบริการเป็นผู้จัดจำหน่ายของบริษัทฯ ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถตอบโจทย์การให้บริการทางการตลาดที่หลากหลายรูปแบบครบทุกมิติ สู่การสร้าง New S-Curve ให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

“มองว่า MCA เป็นหุ้น Post-Covid มี Upside อีกมาก ตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับบริษัทฯได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วในช่วง Covid-19 ถึงแม้ในช่วง Covid จะมีข้อจำกัดในด้านงานกิจกรรมทางการตลาด แต่ MCA ก็สามารถคว้าโอกาสทางธุรกิจปรับกลยุทธ์ ผลักดันบริการจัดเรียงสินค้าให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯยังคงมีกำไรสุทธิในช่วง Covid และยังเป็นบันไดสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯในอนาคต โดยเฉพาะบริการ Shared Merchandiser ซึ่งบริษัทฯคาดหวังประโยชน์จากการเติบโตของฐานลูกค้า และ Economies of Scale ได้อย่างมาก”

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มั่นใจว่า ภายหลังเสนอขายหุ้น IPO MCA จะนำเงินไปใช้ขยายการเติบโตเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถให้กับบริษัทฯ สู่การเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนธุรกิจบริการกิจกรรมทางการตลาดและการสร้างสรรค์อย่างครบวงจรที่มีคุณภาพตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าให้ครบทุกมิติ

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานของ MCA ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 มีการเติบโตอย่างโดดเด่น โดยมีรายได้จากการบริการรวม 210.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.91 ล้านบาท หรือ 16.72% (YoY) จากการเติบโตของทั้ง 4 กลุ่มบริการ และกำไรสุทธิอยู่ที่ 12.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.57% (YoY) เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการบริการจัดกิจกรรมทางการตลาดและดิจิทัลจากการจัดกิจกรรมทางการตลาดช่วงเทศกาลสำคัญช่วงต้นปี ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับ MCA เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด สามารถให้บริการ จัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ และด้วยจุดเด่นในการเป็น ผู้ให้บริการในการจัดกิจกรรมทางการตลาดแบบ One-stop service marketing ที่สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจ ให้แก่ลูกค้า ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ , การสร้างความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้อุปโภคบริโภค ไปจนถึงการผลักดันยอดขาย การให้บริการในส่วนของการจัดตั้งบูธสินค้า การจัดโรดโชว์สินค้า หรือการจัดกิจกรรมทางการตลาด

โดยบริษัทฯมีประสบการณ์ในการให้บริการแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งแบรนด์สินค้าในประเทศและต่างประเทศมากกว่า10 ปี พร้อมทั้งมีฐานข้อมูลพนักงานผู้ให้บริการภายนอก มากกว่า 9,100 คน ที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วประเทศ และล่าสุด MCA ได้ขยายธุรกิจสู่การดำเนินธุรกิจใหม่ ในการเข้าไปเป็น ผู้จัดจำหน่ายสินค้า เพื่อต่อยอดจากประสบการณ์ผู้ให้บริการส่งเสริมการตลาดครบวงจร ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่บริษัทฯ ได้เพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจาก Distributor มีคู่แข่งน้อยราย และ มี Upside ในตลาดอย่างมาก

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ.มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย , ก.ล.ต.ไฟเขียว นับหนึ่งไฟลิ่ง มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย (MCA) เตรียมขาย IPO 60 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai ปลายปีนี้

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article