NAM พร้อมเข้าเทรดใน SET 31 ต.ค. นี้ จับมือพันธมิตรกลุ่ม ปตท.ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

Must read

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ โดยใช้ชื่อย่อ “NAM” ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของบริษัท ในการเป็นผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร ทำให้มีความได้เปรียบและพร้อมต่อยอดสู่ความสำเร็จเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทยให้มีศักยภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืนในระดับโลก

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้น IPO ในช่วงที่ผ่านมา จำนวนไม่เกิน 181 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.70 บาท นับว่าประสบความสำเร็จโดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและพื้นฐานทางธุรกิจซึ่งมีความแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต ทำให้ NAM เป็นหุ้น IPO น้องใหม่ที่นักลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

บริษัทฯ มุ่งมั่นจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มงานปราศจากเชื้อ และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมหน่วยงานทางการแพทย์แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้วางแผนขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน แบ่งเป็น

1. โครงการขยายโรงงานแห่งใหม่ โดยมีแผนขยายโรงงานแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตทั้งในส่วนเครื่องมือทางการแพทย์และกลุ่มผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

2. โครงการลงทุนพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับความต้องการ และพัฒนาเพื่อให้ต้นทุนสินค้าเข้าถึงโรงพยาบาลในทุกระดับและสามารถส่งต่อมาตรฐานด้านความสะอาดที่เท่าเทียบกัน โดยผ่านการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า และเก็บข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2 – 3 ปี 2567

3. โครงการลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ หรือมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ศึกษาโอกาสในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการแพทย์ การทำความสะอาด การทำให้ปลอดเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ (Decontamination Disinfection and Sterilization) และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ อย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นการขยายกิจการในต่างประเทศเพื่อสร้างรากฐานรองรับการเติบโตในอนาคตและ

4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NAM กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสนใจขยายการเติบโตในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ (Healthcare) มากขึ้น โดยก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัทอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศไต้หวัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ หรือ Obstructive Sleep Apnea (OSA) โดยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตและสามารถนำองค์ความรู้มาต่อยอดได้ โดยบริษัทจะเข้าลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ มูลค่าไม่เกิน 40 ล้านบาท คาดว่าจะชำระเงินลงทุนดังกล่าวภายในสิ้นปี 2566 โดยใช้เงินส่วนหนึ่งที่ได้รับการจากเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ และ/หรือใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ในการลงทุนโครงการดังกล่าว

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ.นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น ,  NAM เคาะราคา IPO 7.70 บ.ต่อหุ้น เปิดจอง 19-24 ต.ค. คาดเทรด SET ปลายเดือนนี้

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article