NAM เคาะราคา IPO 7.70 บ.ต่อหุ้น เปิดจอง 19-24 ต.ค. คาดเทรด SET ปลายเดือนนี้

Must read

บมจ.นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) ประกาศราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 7.70 บาทต่อหุ้น พร้อมเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อวันที่ 19-20, 24 ต.ค.66 คาดนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปลายเดือนต.ค.นี้ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์อีก 4 ราย เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO ของ NAM ประกอบด้วย บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.ลิเบอเรเตอร์ บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)

การกำหนดราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้ จะอ้างอิงมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Market Comparable) โดยวิธี Price to Earnings Ratio : P/E Ratio โดยราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 7.70 บาท บาท คิดเป็นอัตราส่วน P/E ที่ประมาณ 20.81 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท ในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.66) ซึ่งเท่ากับ 217.28 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 595.00 ล้านหุ้น (Pre-IPO Dilution) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.37 บาท

ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 7.70 บาท บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ) เท่ากับ 24.81 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.31 บาทต่อหุ้น หากพิจารณากำไรสุทธิต่อหุ้นที่คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 700.00 ล้านหุ้น (Post-IPO Dilution)

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงิน จำนวน 781.70 ล้านบาท จะนำไปให้ 1. ลงทุนโครงการขยายโรงงานแห่งใหม่ จำนวน 350 ล้านบาท, 2. โครงการลงทุนพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 30 ล้านบาท 3. โครงการลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเครื่องมือแพทย์ หรือมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัท จำนวน 40 ล้านบาท และ 4. เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 361.70 ล้านบาท

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ.นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น , NAM เตรียมขาย IPO ไม่เกิน 181 ล้านหุ้น เดินหน้าเข้า SET หลัง ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article