NEX ร่วมลดมลพิษ คืนอากาศบริสุทธิ์ให้สังคม จับมือ อำพลฟูดส์ ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 100% ขนส่งสินค้า เดินหน้าสนับสนุนนโยบาย Net Zero 2050 สร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อทุกคน ซีอีโอ “คณิสสร์ ศรีวชิระประภา” ระบุพร้อมยืนหยัดส่งเสริมกระบวนการจัดการขนส่งสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฝุ่น PM 2.5 เพื่อช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับเด็กๆ และสังคมไทย

              ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ กลุ่มอำพลฟูดส์   (APF GROUP) ผู้นำนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย ครบเครื่องเรื่องผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรเป็นหลัก  เปิดเผยว่า กลุ่มอำพลฟูดส์ ได้ร่วมกับ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยานยนต์เชิงพาณิชย์พลังงานไฟฟ้า ใช้กระบะไฟฟ้า 100% ในการขนส่งสินค้า เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการมาใช้ในภาคธุรกิจ เดินหน้าลดมลพิษ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คืนอากาศบริสุทธิ์ให้แก่สังคม

              ทั้งนี้ กลุ่มอำพลฟูดส์ ยึดมั่นในวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มปรับปรุงกระบวนการเล็กๆ ภายในองค์กรตลอดที่ผ่านมา นำไปสู่การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ พร้อมกับประกาศนโยบาย อำพลฟูดส์ Net Zero 2050 สร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อทุกคน

              นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่าง NEX และ อำพลฟูดส์ ในการใช้กระบะไฟฟ้า 100% ในการขนส่งสินค้านั้น นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในอนาคตแล้ว ยังทำให้กระบวนการจัดการขนส่งสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฝุ่น PM 2.5 ช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับเด็กๆ และสังคมไทย