ตลท. mai รับ บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี (NTSC) เริ่มซื้อขาย 9 ก.พ. ราคา IPO 26.25 บาทต่อหุ้น

Must read

“อรสิริน” ยก 19 โครงการคุณภาพเชียงใหม่ มอบดีลสุดพิเศษ ในงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 43

“อรสิริน” ในงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 43 นำโครงการบ้านและคอนโดฯพร้อมอยู่ ทำเลคุณภาพ จ.เชียงใหม่กว่า 19 โครงการ

ORI คาดยอดขาย Q1/66 ได้ 1 หมื่นลบ. หลังเศรฐกิจฟื้นตัว หนุนกำลังซื้อเพิ่มขึ้น

ORI คาดยอดขาย Q1/66 ได้ 1 หมื่นลบ. 2 เดือนแรกค่อนข้างดีอย่างต่อเนื่อง หลังศก.และท่องเที่ยวฟื้นตัว หนุนกำลังซื้อเพิ่มขึ้น

ราคาทองคำ ประจำวันที่ 24  มี.ค. 66 “ราคาปรับเพิ่มขึ้น 200 บาท”

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำในประเทศวันนี้ (ครั้งที่ 1) ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566 เมื่อเวลา 09.27 น. เปิดตลาดราคาปรับเพิ่มขึ้น 200 บาท

BAM ออกบูธงานมหกรรมบ้านเเละคอนโด ครั้งที่ 43 วันที่ 23-26 มี.ค. 66 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

BAM ออกบูธงาน“มหกรรมบ้านเเละคอนโด ครั้งที่ 43 ณ Hall 5 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2566

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “NTSC” ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

NTSC มีทุนชำระหลังเสนอขาย 50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 75 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 25 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 18.75 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 3.75 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 2.5 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ในราคาหุ้นละ 26.25 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 656.25 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,625 ล้านบาท

ทั้งนี้การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 29.8 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ซึ่งเท่ากับ 88.2 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.88 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ดร. พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่า ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยใช้จุดเด่นด้านประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทกว่า 40 ปี และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการและตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทจะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ลงทุนในโครงการผลิตสารกระตุ้นความน่ากินในสัตว์เลี้ยง โครงการลงทุนในเครื่องจักรสำหรับการผลิตสินค้า OEM และสินค้าประเภท Food Preparation ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

NTSC มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือกลุ่มครอบครัวเอกปัญญาสกุล ถือหุ้นร้อยละ 75 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้โครงการผลิตสารกระตุ้นความน่ากินในสัตว์เลี้ยง โครงการลงทุนในเครื่องจักรสำหรับการผลิตสินค้า OEM และสินค้าประเภท Food Preparation ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

NTSC ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบ สารปรุงแต่ง วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรส สารเสริมอาหารและเครื่องปรุงต่าง ๆ ในอาหารคน เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบส่วนผสมในการปรุงอาหารของลูกค้า โดยมี บริษัทนิวโวเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100 % ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิตและจำหน่ายวัตถุเจือปนสำหรับสัตว์ กลุ่มบริษัท NTSC มีโรงงานผลิตและอาคารคลังสินค้าตั้งอยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่จัดเก็บสินค้ารวม 9,201 ตารางเมตร โดยกลุ่มบริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพสูงจากทั่วโลกกว่า 100 ราย มีสัดส่วนการนำเข้าผลิตภัณฑ์มากกว่าร้อยละ 90 ของยอดซื้อทั้งหมด เพื่อจัดจำหน่ายไปยังลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ ได้แก่  ผู้ผลิตอาหาร อาหารแปรรูป เครื่องปรุงรส อาหารเสริม เครื่องดื่ม ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมยา สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหารสัตว์  ทั้งนี้ ในงวด 9 เดือนปี 2565 สัดส่วนรายได้มาจากการขายวัตถุเจือปนในอาหารคน และวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ ในสัดส่วน 90 : 10

ข่าวอื่นที่เีกี่ยวข้อง : บมจ.นิวทรีชั่น เอสซี , NTSC เตรียมเข้าซื้อขายวันแรกใน mai 9 ก.พ.นี้ หลังหุ้น IPO 25 ล้านหุ้น ขายหมดเกลี้ยง

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article

“อรสิริน” ยก 19 โครงการคุณภาพเชียงใหม่ มอบดีลสุดพิเศษ ในงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 43

“อรสิริน” ในงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 43 นำโครงการบ้านและคอนโดฯพร้อมอยู่ ทำเลคุณภาพ จ.เชียงใหม่กว่า 19 โครงการ

ORI คาดยอดขาย Q1/66 ได้ 1 หมื่นลบ. หลังเศรฐกิจฟื้นตัว หนุนกำลังซื้อเพิ่มขึ้น

ORI คาดยอดขาย Q1/66 ได้ 1 หมื่นลบ. 2 เดือนแรกค่อนข้างดีอย่างต่อเนื่อง หลังศก.และท่องเที่ยวฟื้นตัว หนุนกำลังซื้อเพิ่มขึ้น

ราคาทองคำ ประจำวันที่ 24  มี.ค. 66 “ราคาปรับเพิ่มขึ้น 200 บาท”

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำในประเทศวันนี้ (ครั้งที่ 1) ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566 เมื่อเวลา 09.27 น. เปิดตลาดราคาปรับเพิ่มขึ้น 200 บาท

BAM ออกบูธงานมหกรรมบ้านเเละคอนโด ครั้งที่ 43 วันที่ 23-26 มี.ค. 66 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

BAM ออกบูธงาน“มหกรรมบ้านเเละคอนโด ครั้งที่ 43 ณ Hall 5 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2566

TGE เปิดแผนขยายธุรกิจโรงไฟฟ้า วาง 5 กลยุทธ์หลัก ดันกำลังผลิตกว่า 200 MW ในปี 75 ตามเป้า

TGE เปิดแผน ขยายธุรกิจโรงไฟฟ้า วาง 5 กลยุทธ์หลัก วางเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งเป็นมากกว่า 200 MW ภายในปี 2575 จากปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 69.6 MW พร้อมมุ่งขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยจะเข้าประมูลอีกอย่างน้อย 2 โครงการ รวมถึงพิจารณาโอกาสทำ M&A
รับข่าวสาร

ไม่พลาดข่าวสารและอัพเดตจาก Money Club Asia กรอกชื่อและอีเมลด้านล่างได้เลยครับ