‘OR’ ดีเดย์เข้าเทรดวันแรก 11 ก.พ.นี้ ลั่นนักลงทุนตอบรับ IPO ดีเยี่ยม

Must read

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือ OR พร้อมเข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  วันที่ 11 ก.พ.64 จำนวนหุ้น 11,610,000,000 หุ้น ราคาพาร์ 10 บาทต่อหุ้น

หลังปิดการเสนอขาย IPO ให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก ที่ราคาหุ้นละ 18 บาทต่อหุ้น ซึ่งการจัดสรรหุ้น IPO สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปนั้นมีผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อเข้ามาสูงถึง 5.3 แสนรายการ และได้รับการจัดสรรต่อรายสูงสุดไม่เกินคนละ 4,500 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 2,610 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment) 390 ล้านหุ้น รวม 3,000 ล้านหุ้น โดยบริษัทมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินซึ่งยืมจาก บมจ.ปตท. (PTT) จำนวน 390 ล้านหุ้น

OR ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ (Non-Oil) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ ธุรกิจกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ร้านสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่

OR มี ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

OR วัตถุประสงค์ในการเปิดขายหุ้นครั้งนี้ เพื่อขยายธุรกิจ  งบลงทุน 74,600 ล้านบาท ตามแผนดำเนินการระยะเวลา  ปี 2564 – 2568 แบ่งเป็น ธุรกิจต่างประเทศ 21.8% ,ธุรกิจในประเทศ  34.6% ธุรกิจอื่นๆ 15% ธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ(Non-Oil)  28.6%

แผนการขยายธุรกิจที่สำคัญ

1.การขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน งบประมาณ 13,300 ล้านบาท จำนวนประมาณ 108 แห่งต่อปี

2.  การขยายธุรกิจสำหรับการตลาดพาณิชย์ งบประมาณ 3,800 ล้านบาท เช่น สร้างศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto แห่งใหม่ ลงทุนในถังก๊าซหุงต้ม เพื่อขยายตลาดและเพื่อทดแทนถัง

ก๊าซหุงต้มที่เสื่อมสภาพ สร้างโรงซ่อมถังก๊าซหุงต้มแห่งใหม่ และลงทุนอุปกรณ์ เช่น ถังน้ำมันและตู้จ่าย

3.  การลงทุนในคลังเก็บผลิตภัณฑ์และศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจน้ำมันงบประมาณ  8,500 ล้านบาท

4.  การขยายเครือข่ายร้านค้าปลีก งบประมาณ 9,800 ล้านบาท เช่น

– มีแผนจะเปิดร้านคาเฟ่อเมซอนจำนวนประมาณ 418 แห่งต่อปี

– เปิดร้านอาหารเท็กซัส ชิคเก้น จำนวนประมาณ 20 แห่งต่อปี

– ร้านอาหารฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ จำนวนประมาณ 19 แห่งต่อปี

5. การลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ งบประมาณ 5,000 – 9,500 ล้านบาทโดยมีแผนจะเปิดสถานีบริการน้ำมันแห่งใหม่ในต่างประเทศจำนวนประมาณ 64 แห่งต่อปี

6 เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือชำระคืนเงินกู้ยืม(ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อีก 679 – 8,309 ล้านบาท (ไม่ได้กำหนดระยะเวลาใช้เงิน)

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : OR เคาะราคาสุดท้ายขายหุ้น IPO ที่ 18 บาท/หุ้น , OR คาดนำหุ้นเข้าเทรดใน SET ต้น ก.พ.นี้ หลังลุยขาย IPO ตั้งแต่ 24 ม.ค.

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article