PAP มอบเงินสนับสนุนโครงการวิ่งการกุศล maiA Virtual Run 2020

Must read

 บริษัทแปซิฟิกไพพ์จำกัด (มหาชน) หรือ PAP ผู้นำในอุตสาหกรรม                         การผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กรายใหญ่ของประเทศไทยนำโดยนายฐิตกรอุษยาพรประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ(ที่ 4 จากซ้าย), นายสุพัฒน์บ่อสมบัติผู้อำนวยการฝ่ายขาย(ที่ 3 จากซ้าย) และนายนราศรีสุวรรณ์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด(ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมมอบเงินจำนวน50,000 บาทสนับสนุนโครงการวิ่งการกุศล maiA Virtual Run 2020 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอซึ่งรายได้จากการจัดงานจะมอบแก่สภากาชาดไทย เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยได้รับเกียรติจาก นายไตรสรณ์วรญาณโกศลนายกสมาคมฯและดร.พงศ์ธร               ธาราไชยประธานในการจัดงานเป็นผู้รับมอบ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กิจกรรมในครั้งนี้ผู้บริหารและพนักงาน PAP ต่างร่วมมือร่วมใจวิ่งสะสมระยะทางจนสำเร็จตามเป้าหมาย 5,000 กิโลเมตร เพื่อเปลี่ยนก้าวของทุกคนเป็นเงินบริจาค สร้างรอยยิ้ม ความสุขใจให้กับคนในสังคม ถือเป็น           หนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ ที่นอกจากจะมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้แก่คู่ค้าและลูกค้า PAP ยังให้ความสำคัญต่อการทำประโยชน์เพื่อสังคมมาโดยตลอด

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article