PRAPAT เทรดวันแรกยืนเหนือ 1.60 บาท พุ่ง 6.67% จากราคาไอพีโอ

Must read

PRAPAT ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ เช้าวันนี้ ราคาเปิดอยู่ที่ 1.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ 6.67% จากราคา IPO ที่หุ้นละ 1.50 บาท โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 54.42 ล้านบาท

PRAPAT และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ ภายใต้ตราสินค้าหลัก “PEERAPAT” รวมถึงนำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ได้แก่

เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้น สระว่ายน้ำสำเร็จรูปและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) ได้แก่

โรงพยาบาล โรงแรมและรีสอร์ท ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจให้เช่าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ การให้เช่าและบริการด้านครัว งานบริการด้านสระว่ายน้ำ งานบริการด้านเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน และงานบริการอื่นๆ

PRAPAT มีทุนชำระแล้ว 170 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 240 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 100 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 12, และ 14-15 ตุลาคม 2563 ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 150 ล้านบาท

มีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 510 ล้านบาท ทั้งนี้การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 11.90 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563)

ซึ่งเท่ากับ 42.85 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.126 บาท โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายสืบพงศ์ เกตุนุติ รองประธานกรรมการบริษัทและผู้ก่อตั้ง บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี (PRAPAT) เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อมานานกว่า 30 ปี โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้นำเทคโนโลยีทำความสะอาดด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ

การวิจัยพัฒนาน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อคุณภาพสูง ควบคู่การให้บริการที่ครบวงจรให้กับลูกค้า ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจ สามารถขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ โดยปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่าย 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา ลาว และอินโดนีเซีย

นายวีระพงศ์ ลือสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี กล่าวเสริมว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้ลงทุนในระบบบัญชีและระบบควบคุมการผลิต สร้างคลังสินค้า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ

PRAPAT มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มนายสืบพงศ์ เกตุนุติ ถือหุ้น 15.58% กลุ่มนายวีระพงศ์ ลือสกุล ถือหุ้น 12.03% และกลุ่มนางสาวชลนที ถวิลเติมทรัพย์

ถือหุ้น 11.25% บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักเงินทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย

บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นบมจ.พีรพัฒน์ เทคโนโลยี (PRAPAT) ระบุในบทวิเคราะห์ฯประเมินราคาเป้าหมาย 1.85 บาท โดยคาดกำไรสุทธิปี 2563 -62% Y-Y ก่อนฟื้นเด่น +103% Y-Y ในปี 2564

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article