ส่องกลยุทธ์ ธุรกิจ PRINC เน้นเติบโตอย่างยั่งยืน

Must read

“ธานี มณีนุตร์” เผยกลยุทธ์ ยึดเป้าหมายเปิดรพ.ให้ครบ 20 แห่ง ภายใน 2 ปีข้างหน้าตามแผน เน้นเมืองรองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างสะดวก ควบคู่ไปกับขยายการบริการระดับปฐมภูมิ มีแผนเปิดคลินิกทั่วประเทศ 100 แห่ง

นายธานี มณีนุตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านงานพัฒนาธุรกิจ บริษัทพริ้นซ์เพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)หรือ PRINC หลังเข้ารับตำแหน่งได้เปิดเผยถึงแผนการหลักว่า ยังคงยึดตามหลักการของบริษัทฯ

ต้องการเป็นโรงพยาบาลที่สร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการขยายโรงพยาบาลไปยังเมืองรอง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้โดยสะดวก สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และประเทศ

บริษัทฯยังคงเป้าหมายเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลให้ครบ 20 แห่ง ภายในระยะ 2 ปีข้างหน้า จากปัจจุบันมีจำนวน 11 แห่ง เพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมระหว่างภูมิภาค ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรสูงสุดทั้งในแง่บุคลากร ตลอดจนเครื่องมือทางด้านการแพทย์

ขณะที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายยังคงให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าคนไทย โดยเฉพาะภายหลังเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้น จะทำให้กลุ่มโรงพยาบาลที่เน้นบริการลูกค้าชาวต่างชาติได้รับผลกระทบ

“แผนการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลให้ครบ 20 แห่ง ยังคงเดินหน้าต่อไป เพียงแต่จะเพิ่มการให้บริการในระดับปฐมภูมิมากขึ้น ด้วยการเตรียมเปิดคลินิกตามแหล่งชุมชน เบื้องต้นกำหนดเป้าหมายเปิดคลินิกในกรุงเทพฯ ประมาณ 15-20 แห่ง

และคาดว่าทั่วประเทศจะสามารถเปิดได้ถึง 100 แห่ง เนื่องจากเล็งเห็นว่าในแต่ละชุมชนมีจำนวนประชากรหนาแน่น และมีความต้องการทางด้านสาธารณสุขแตกต่างกันไป

และในกรณีที่คลินิกรองรับผู้ป่วยจนเต็มกำลังการให้บริการ ทางคลินิกจะดำเนินการส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทฯ ซึ่งการให้บริการมีจุดเด่นคือ การใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้การให้บริการเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว”

นายธานีกล่าวว่า การเปิดคลินิกนั้นสามารถให้บริการกับประชาชนในวงกว้าง นับเป็นฐานลูกค้าสำคัญจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯอย่างยั่งยืนในระยะยาว และทำให้บริษัทได้รับฐานข้อมูล เพื่อนำไปใช้พัฒนาทางด้านธุรกิจต่อไป

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article