PTT เคาะเบื้องต้นจัดสรรหุ้น IPO ของ OR ที่ 95 หุ้น PTT ต่อ 1 หุ้น OR

Must read

NTSC เตรียมเข้าซื้อขายวันแรกใน mai 9 ก.พ.นี้ หลังหุ้น IPO 25 ล้านหุ้น ขายหมดเกลี้ยง

NTSC เตรียมเข้าซื้อขายวันแรกใน mai 9 ก.พ.นี้ ประกาศปิดจองซื้อหุ้น IPO 25 ล้านหุ้น ขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่วันแรก

SVR เผย นลท.จองซื้อ IPO คึกคัก เตรียมลั่นระฆังเทรดตลาด mai 8 ก.พ.นี้

SVR เผย นลท.จองซื้อ IPO คึกคัก เตรียมลั่นระฆังเทรดตลาด mai 8 ก.พ.นี้

อัปเดต อัตราดอกเบี้ย “เงินฝาก-เงินกู้”  หลัง ธปท.ปรับเพิ่มดอกเบี้ย

อัปเดต อัตราดอกเบี้ย “เงินฝาก-เงินกู้”  หลัง ธปท.ปรับเพิ่มดอกเบี้ย

PQS กำหนดราคาไอพีโอ 6 บาทต่อหุ้น เสนอขาย 7-9 ก.พ. คาดเข้าเทรด SET ภายในเดือน ก.พ. นี้

PQS กำหนดราคาไอพีโอ 6 บาทต่อหุ้น เสนอขาย 7-9 ก.พ. คาดเข้าเทรด SET ภายในเดือน ก.พ. นี

บมจ.ปตท. (PTT) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวานนี้ (17 ธ.ค.) มีมติกำหนดให้วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ ปตท. (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) หรือ โออาร์ ที่เตรียมจะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ทั้งนี้ OR จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR จำนวนรวมทั้งสิ้น 300 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท. โดยคณะกรรมการ ปตท. มีมติกำหนดวิธีการคำนวณอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Ratio) ภายใต้สูตรการคำนวณ ทำให้อัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Ratio) เบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ 95 หุ้นสามัญของปตท. ต่อ 1 หุ้นสามัญของ OR (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)

ปตท. จะแจ้งอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบหลังจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ OR มีผลใช้บังคับ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังอนุมัติให้ปิดบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ในธุรกิจถ่านหินภายใต้กลุ่ม Sakari Resource Limited (SAR) โดย SAR เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมนท์ จำกัด (PTTGM) ซึ่ง ปตท. ถือหุ้น PTTGM ทั้งหมด ได้แก่

1. Reyka Wahana Digdjaya Pte. Ltd. (RWD) จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) เพื่อลงทุนในธุรกิจถ่านหิน ซึ่งปัจจุบันไม่มีการดำเนินธุรกิจแล้ว

2. Sakari Energy Pte. Ltd. (SE) จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) เพื่อลงทุนในธุรกิจถ่านหิน ซึ่งปัจจุบันไม่มีการดำเนินธุรกิจแล้ว และ

3. PT. Tri Tunggal Lestari Bersama (TTL) จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อถือใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือ ซึ่งปัจจุบันไม่มีการใช้ใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ การปิดบริษัทที่ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ ปตท. โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการปิดบริษัทดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปี 2564

เครดิต : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article

NTSC เตรียมเข้าซื้อขายวันแรกใน mai 9 ก.พ.นี้ หลังหุ้น IPO 25 ล้านหุ้น ขายหมดเกลี้ยง

NTSC เตรียมเข้าซื้อขายวันแรกใน mai 9 ก.พ.นี้ ประกาศปิดจองซื้อหุ้น IPO 25 ล้านหุ้น ขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่วันแรก

SVR เผย นลท.จองซื้อ IPO คึกคัก เตรียมลั่นระฆังเทรดตลาด mai 8 ก.พ.นี้

SVR เผย นลท.จองซื้อ IPO คึกคัก เตรียมลั่นระฆังเทรดตลาด mai 8 ก.พ.นี้

อัปเดต อัตราดอกเบี้ย “เงินฝาก-เงินกู้”  หลัง ธปท.ปรับเพิ่มดอกเบี้ย

อัปเดต อัตราดอกเบี้ย “เงินฝาก-เงินกู้”  หลัง ธปท.ปรับเพิ่มดอกเบี้ย

PQS กำหนดราคาไอพีโอ 6 บาทต่อหุ้น เสนอขาย 7-9 ก.พ. คาดเข้าเทรด SET ภายในเดือน ก.พ. นี้

PQS กำหนดราคาไอพีโอ 6 บาทต่อหุ้น เสนอขาย 7-9 ก.พ. คาดเข้าเทรด SET ภายในเดือน ก.พ. นี

BE8 ผนึก BBIK ตั้ง JV จับตลาด Net Zero ลุยเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมรับเมกะเทรนด์ของโลก

BE8 ผนึก BBIK ตั้ง JV จับตลาด Net Zero ลุยเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมรับเมกะเทรนด์ของโลก
รับข่าวสาร

ไม่พลาดข่าวสารและอัพเดตจาก Money Club Asia กรอกชื่อและอีเมลด้านล่างได้เลยครับ