PTTGC ทุ่ม 5.2 พันลบ.ปรับปรุงโรงโอเลฟินส์ หน่วย 2 เพิ่มความยืดหยุ่นใช้วัตถุดิบ

Must read

PTTGC ได้รับอนุญาตจาก EIA และ ผส. เดินหน้าปรับปรุงโรงโอเลฟินส์หน่วยที่ 2 ของบริษัท โดยกรอบลงทุน 5.2 พันลบ. เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิด้คอล (PTTGC) แจ้งว่าตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 อนุมัติให้ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงโอเลฟินส์หน่วยที่ 2 ซึ่งจะทำให้โรงโอเลฟินส์หน่วยที่ 2 ของบริษัท สามารถใช้โพรเพนเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้เพิ่มขึ้น โดยโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

ปัจจุบันรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัทได้ดำเนินการลงนามสัญญาออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้าง (Engineering, Procurement & Construction) แล้วในวันที่ 22 มกราคม 2564

ทั้งนี้ ตามแผนงานคาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 1/66 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 165 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 5,198 ล้านบาท

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article