SA เปิดเทรดเหนือจอง 37% จากราคาไอพีโอ 5.50 บาท

Must read

SA หรือ บมจ. ไซมิส แอสเสท บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปิดเทรดเหนือจอง 37% จากราคาไอพีโอ 5.50 บาท มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. ไซมิส แอสเสท เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SA”  ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

SA ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ทั้งโครงการแนวราบและแนวสูง ประกอบด้วย โครงการคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิศ โดยสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในทำเลที่มีศักยภาพในรูปแบบของ Branded Residence ด้วยการยกระดับคุณภาพของทรัพย์สินผ่านการให้บริการหลังการขายด้วยการนำแบรนด์โรงแรมชั้นนำที่มีมาตรฐานระดับโลกเข้ามาให้บริการภายในโครงการที่พักอาศัย

ปัจจุบันบริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างขายทั้งหมด 7 โครงการ มูลค่าประมาณ 17,000 ล้านบาท โครงการระหว่างก่อสร้าง 2 โครงการมูลค่าประมาณ 12,000 ล้านบาท และโครงการในอนาคต 2 โครงการที่คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ภายในช่วง 3-4 ปีนี้ มูลค่าประมาณ 9,000 ล้านบาท

SA มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 1,111.55 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 961.55 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 150 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวม 825 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,113.51 ล้านบาท โดยมีบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด  และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไซมิส แอสเสท (SA) เปิดเผยว่าการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของบริษัท โดย SA มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ Blossom Condo @ Fashion 3 2) โครงการ ABOVE 39 และ 3) โครงการ Blossom Condo @ Thung Song Hong Station ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ตลอดจนชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยคาดว่าจะช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนทางการเงินและยกระดับผลประกอบการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

SA มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ถือหุ้นรวม 35.80% 2) นายอุทร ภูษิตกาญจนา ถือหุ้น 15.50% และ 3) นายธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ ถือหุ้น 11.20% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 5.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 17.2 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 352.3 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.32 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมาย

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article