SCC เผยกำไรปี 65 อยู่ที่ 2.14 หมื่นลบ. หดตัว 55% จากส่วนต่างราคาสินค้าเคมีภัณฑ์ลดลงและต้นทุนพลังงานพุ่ง

Must read

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เปิดเผย ถึงผลการดำเนินงานปี 65 มีรายได้จากการขายเท่ากับ 569,609 ล้านบาท เพิมขึ้น 7% จากปีก่อน จากธุรกิจแพคเกจจิง และธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ในขณะที่ EBITDA ลดลง 33% จากปีก่อน มาอยู่ที 61,912 ล้านบาท และ มีกำไรสำหรับปีลดลง 55% จากปีก่อน มาอยู่ที 21,382 ล้านบาท สาเหตุหลักจากผลการดำเนินงานที่ลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์ ทั้งนี้ กำไรที่ไม่รวมรายการสำคัญ (Profit excluding key items) อยู่ที่ 23,270 ล้านบาท ลดลง 50% จากปีก่อน

ส่วนธุรกิจแพคเกจจิง (SCGP) มีกำไรสำหรับปี 65 เท่ากับ 5,801 ล้านบาท ลดลง 30% จากปีก่อน รายได้จากการขายเท่ากับ 146,068 ล้านบาท เพิมขึ น 18% จากปีก่อน และ EBITDA เท่ากับ 19,413 ล้ นบาท ลดลง 8% เมือเทียบกับปี ก่อน โดยมี EBITDA Margin อยู่ที 13% ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 17%

ขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม เท่ากับ 10,703 ล้านบาท ลดลง 6,840 ล้านบาท หรือ 39% จากปีก่อน โดยส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์เท่ากับ 4,928 ล้านบาท หรือคิดเป็น 46% ของทั้งหมด ลดลง 6,649 ล้านบาท จากปีก่อน

และมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมจากธุรกิจอื่นเท่ากับ 5,775 ล้านบาท หรือคิดเป็น 54% ของทั้งหมด ลดลง 191 ล้านบาท จากปีก่อน เงินปันผลรับในปี 65 เท่ากับ 17,819 ล้านบาท เพิมขึ้น 5,940 ล้านบาท หรือ 50% จากปีก่อน โดย SCC มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (ถือหุ้น 20-50%) เท่ากับ 13,256 ล้านบาท และจากบริษัทอื่น (ถือหุ้นต่ำกว่า 20%) เท่ากับ 4,563 ล้านบาท

SCC มีเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร ณ สิ้นปี 65 เท่ากับ 95,402 ล้านบาท ขณะที ณ สิ้นปี 64 อยู่ที 68,323 ล้านบาท โดยในปี 65 มีรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน 52,188 ล้านบาท เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 105,288 ล้านบาท ลดลง 14% จากไตรมาสก่อน โดยมีอัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือต่อต้นทุนขายเท่ากับ 75วัน เทียบกับ 67 วันในไตรมาสก่อน (ไตรมาส 3/65)

โดยภาพรวมการดำเนินงานไตรมาส 4/65 มีรายได้จากการขายอยู่ที 122,190 ล้านบาท ลดลง 14% จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลักจากราคาและปริมาณขายสินค้าเคมีภัณฑ์ปรับตัวลดลงตามความต้องการของตลาดที่ลดลง โดยมี EBITDA เพิมขึ้น 9% จากไตรมาสก่อน อยู่ที 10,122 ล้านบาท เนื่องจากเป็นช่วงที่มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการลงทุนใน ธุรกิจอื่น (ธุรกิจยานยนต์)

ขณะที่กำไรสำหรับงวดเท่ากับ 157 ล้านบาท ลดลง 94% จากไตรมาสก่อน ส่วนใหญ่มาจากส่วนต่างราคาขายสินค้าเคมีภัณฑ์ทีลดลง และต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ทั้งนี้ กำไรที่ไม่รวมรายการสำคัญ (Profit excluding key items) อยู่ที่ 1,070 ล้านบาท ลดลง 66% จากไตรมาสก่อน

และ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้จากการขายลดลง 14% เนื่องจากราคาและปริมาณขายสินค้าเคมีภัณฑ์ที่ลดลง โดยมี EBITDA ลดลง 53% และมีกำไรสำหรับงวดลดลง 98% สาเหตุหลักจากส่วนต่างราคาขายสินค้าเคมีภัณฑ์ที่ลดลงและต้นทุนพลังงานสูงขึ้น ทั้งนี้ กำไรที่ไม่รวมรายการทีสำคัญ (Profit excluding key items) ลดลง 85% จากปีก่อน

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย , SCC ทุ่มงบลงทุน 5 ปี 1 แสนลบ. รุก 6 กลุ่มธุรกิจใหม่ รับเทรนด์การลงทุนโลกในอนาคต

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article