SCN ร่วมกับ ECF และ META บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน

Must read

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ SCN ร่วมกับ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) (ECF) และบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (META) ส่งตัวแทนบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน ให้แก่โรงพยาบาล ย่างกุ้ง เยเนอร์รัล ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ในนามของบริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ GEP ซึ่ง ณ ขณะนี้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กําลังประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแล

รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง GEP ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาพยาบาล ช่วยเหลือผู้ป่วย จึงได้ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน

ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญมากสำหรับผู้ป่วย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เพียงพอในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอีกด้วย

GEP เป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่างบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) (ECF) และบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (META) เป็นผู้นําด้านการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์

ดําเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินบู ณ เมืองมินบู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีกำลังการผลิต ติดตั้งที่ 220 เมกะวัตต์ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในเมียนมาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article