ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50 SET100

Must read

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50 SET100 sSET SETCLMV SETHD SETTHSI และ SETWB ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 (1 มกราคม – 30 มิถุนายน)

  • ดัชนี SET50 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 3 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) บมจ. คอมเซเว่น (COM7) และ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA)
  • ดัชนี SET100 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA) บมจ. เจ มาร์ท (JMART) และ บมจ. เอ็ม บี เค (MBK)
  • ดัชนี sSET มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 27 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) บมจ. เอ.เจ.พลาสท์ (AJ) บมจ. เอแอลที เทเลคอม (ALT) บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น (ASIAN) บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERW) บมจ. ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) (HFT) บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) บมจ. เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล (JCK) บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย (JKN) บมจ. ลานนารีซอร์สเซส (LANNA) บมจ. เน็กซ์ พอยท์ (NEX) บมจ. อาร์ ซี แอล (RCL) บมจ. ไรมอน แลนด์ (RML) บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ (SFLEX) บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER) บมจ. แสนสิริ (SIRI) บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (SIS) บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ (SNC) บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (SRICHA) บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า (STANLY) บมจ. ซัสโก้ (SUSCO) บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ (THRE) บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี (TKS) บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN) บมจ. ไทยวา (TWPC) บมจ. ยูเอซี โกลบอล (UAC) และ บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE)
  • ดัชนี SETCLMV มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 3 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC) และ บมจ. ไทยคม (THCOM)
  • ดัชนี SETHD มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. บีซีพีจี (BCPG) บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และ บมจ. เอ็ม บี เค (MBK)
  • ดัชนี SETTHSI หลักทรัพย์เข้าใหม่ 16 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) บมจ. ช.การช่าง (CK) บมจ. ซีเค พาวเวอร์ (CKP) บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (DRT) บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (HANA) บมจ. หาดทิพย์ (HTC) บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC) บมจ. แสนสิริ (SIRI) บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) (SYNEX) บมจ. ไทยคม (THCOM) บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (TOA) บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) และ บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)
  • ดัชนี SETWB มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 3 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) บมจ.  ดูโฮม (DOHOME) และ บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF)

การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีดังกล่าวจะดำเนินการทุกครึ่งปี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยดัชนี sSET ดัชนี SETCLMV และดัชนี SETTHSI เป็นดัชนี
ที่ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนี ทั้งนี้ การทบทวนในครั้งนี้ใช้ข้อมูลระหว่าง 1 ธันวาคม 2562
ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้สนใจสามารถติดตามรายชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละดัชนีข้างต้น รวมทั้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนีและวิธีการคำนวณดัชนี ได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article