- Advertisement -spot_img

TAG

ธีรวัต อมรธาตรี

BM ตั้งเป้าปี 64 โต 20% หวังยอดขายแตะ 1.2 พันลบ.เล็งผุดโรงงานใหม่ Free Zone

นายธีรวัต อมรธาตรี กรรมการผู้จัดการ บมจ.บางกอกชีทเม็ททัล (BM) กล่าวว่า บริษัทวางเป้าหมายทางธุรกิจในปี 64 ที่จะเติบโตราว 20% โดยหวังยอดขายแตะ 1,200 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมาจากกลุ่มงานรับเหมา 500 ล้านบาท กลุ่มงานตู้โลหะ 40 ล้านบาท กลุ่มงานตู้สวิตบอร์ด 40 ล้านบาท กลุ่มงานเชื่อมประกอบ 30 ล้านบาท กลุ่มงานชิ้นส่วนโลหะ 200 ล้านบาท และงานชิ้นส่วนเครื่องมือจักรกลจะเติบโตขึ้นถึง 330 ล้านบาท

Latest news

- Advertisement -spot_img