- Advertisement -spot_img

TAG

ธุรกิจน้ำประปา

7UP กลับเข้าลงทุนธุรกิจน้ำประปาในภูเก็ตกับ BKD หลังสถานการณ์โควิดดีขึ้น

7UP กลับเข้าลงทุนในโครงการผลิตน้ำประปาจังหวัดภูเก็ตของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด (GS) โดยอนุมัติให้กลับเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด (GS) จากบมจ. บางกอกเดค-คอน (BKD) จำนวนทั้งสิ้น 2,551,976 หุ้น หรือคิดเป็น 40% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ GS ในมูลค่าการลงทุน รวมทั้งสิ้น 550.00 ล้านบาท

Latest news

- Advertisement -spot_img