- Advertisement -spot_img

TAG

ธุรกิจบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

JKN ควัก 24.90 ลบ. ซื้อหุ้น “ไฮ ช็อปปิ้ง” ต่อยอดธุรกิจโฮมช็อปปิ้ง

KN เผย บริษัทย่อย JKN Best Life ซื้อหุ้น"ไฮ ช็อปปิ้ง" 27.18 ล้านหุ้น มูลค่า100 บาท จากอินทัช มีเดีย หลังจากนั้นซื้อหุ้นเพิ่มทุนอีก 2.49 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท มูลค่า 24.9 ล้านบาท ทำให้ถือหุ้น51% พร้อมให้เงินกู้วงเงินไม่เกิน15 ล้าน

Latest news

- Advertisement -spot_img