- Advertisement -spot_img

TAG

ธุรกิจพลังงาน

CWT เดินหน้าดัน ชัยวัฒนา กรีน เข้าตลาดหุ้นปี 65 รองรับขยายธุรกิจพลังงาน

CWT อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เพื่อนำบริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CWT เตรียมความพร้อมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปี 65 ตามแผน เพื่อขยายธุรกิจพลังงาน

BCPG รุกธุรกิจพลังงานทดแทน ผลิตแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานขนาดใหญ่

BCPG ประกาศลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ ประเภทวานาเดียมรีดอกซ์โฟลว์ (Vanadium Redox Flow) วงเงิน 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

TPCH เล็งดันธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะชุมชนภายใต้ สยาม เพาเวอร์ เข้าตลาดหุ้นใน 2 ปี

PCH มีแผนนำ บริษัท สยาม เพาเวอร์ จำกัด ธุรกิจผลิตบริหารจัดการระบบการนำขยะมูลฝอยมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ TPCH ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นในสัดส่วน 50% เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 2 ปีนี้ เพื่อระดมทุนรองรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในอนาคต

ยอดใช้น้ำมัน 3 เดือนแรกปีนี้ลดลง 7.7% ตามน้ำมันเครื่องบิน-เบนซิน-ดีเซลหดตัว

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันรอบ 3 เดือนของปี 64 (ม.ค.- มี.ค.) ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.7% โดยสาเหตุหลักมาจากการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) ที่ลดลง 73.9%, การใช้กลุ่มเบนซินลดลง 0.2%, กลุ่มดีเซลลดลง 0.6% ขณะที่น้ำมันเตาเพิ่มขึ้น 29.1%, น้ำมันก๊าดลดลง 11.5%, LPG เพิ่มขึ้น 2.5% และ NGV ลดลง 31.2%

Latest news

- Advertisement -spot_img