- Advertisement -spot_img

TAG

ธุรกิจอาหารสัตว์

TU ผนึก “ออร์ก้าฟีด” เสริมธุรกิจ บุกธุรกิจขนมสัตว์เลี้ยงโปรตีนแมลง

TU ผนึก “ออร์ก้าฟีด” ผลิตนวัตกรรมอาหารและขนมสัตว์เลี้ยงจากโปรตีนแมลง ภายใต้แบรนด์ Laika ผลิตจากหนอนแมลงวันลายที่ทานอาหารส่วนเกินที่สะอาด โดยการร่วมมือครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยยูเนี่ยน ในนามบริษัท ไอ-เทล และสอดรับกับแนวทางของบริษัทในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการให้ดียิ่งขึ้น

Latest news

- Advertisement -spot_img