- Advertisement -spot_img

TAG

นักลงทุนต่างประเทศ

ตลท.เผย ณ สิ้น ส.ค.64 ต่างชาติถือครองหุ้นไทย สูงสุดในรอบ 3 ปี

ตลท. เปิดเผยว่า จากการศึกษาข้อมูลการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564 ของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 756 บริษัท ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกว่า 18.7 ล้านล้านบาท หรือ 97.64% ของมูลค่าหลักทรัพย์รวมทั้งตลาด พบว่า ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยรวมกว่า 5.09 ล้านล้านบาท สูงสุดในรอบ 3 ปี เพิ่มขึ้น 35.5% จากปีก่อน

ตลท.เผย สิ้น ส.ค.63 ต่างชาติถือครองหุ้นไทย 2.14 ล้านล้านบาท พบ UK ถือสูงสุด

ตลท.เผยนักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นสูงสุดในกลุ่มบริการ-ทรัพยากร-ธุรกิจการเงิน มูลค่าการถือครองรวม 2.14 ล้านล้านบาท คิดเป็น 56.9% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของต่างชาติ โดยนักลงทุน 3 สัญชาติแรกจากสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และฮ่องกง มีมูลค่าถือครองหุ้นสูงสุด 72.6% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของต่างชาติ

Latest news

- Advertisement -spot_img