- Advertisement -spot_img

TAG

บมจ. ดิทโต้

DITTO คว้างานใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวม 208.18 ล้านบาท

DITTO เปิดเผยว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าลงนามในสัญญาทางการค้าที่มีนัยสำคัญ จำนวน 2 โครงการ มีมูลค่ารวม 208,182,800 บาท

ลั่นระฆังเทรดวันนี้ บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) (DITTO) มั่นใจศักยภาพโตรับยุคดิจิทัล

บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสารแบบครบวงจร รวมทั้งให้บริการรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีเฉพาะทาง พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันนี้ (6 พ.ค.) ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,300 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “DITTO”

Latest news

- Advertisement -spot_img