- Advertisement -spot_img

TAG

TK

TK ชะลอปล่อยสินเชื่อ ในช่วงสุญญากาศ พร้อมรุกตลาดเมื่อทุกอย่างชัดเจน

TK เดินนโยบายชะลอการปล่อยสินเชื่อในช่วงสูญญากาศ 2 ครั้ง ครั้งแรกก่อนการบังคับใช้ประกาศของ สคบ. ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปีที่ผ่านมา ร่วมกับการใช้นโยบายตั้งสำรองฯ ที่เข้มงวด และ Coverage Raito สูงถึง 105% ส่วน TK มี NPL 7% ณ ไตรมาส 1 ชี้ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ปี 2566 นี้

TK นำร่องปล่อยสินเชื่อโซลาร์เซลล์ 16 ลบ. เดินหน้าลุยตลาดใหม่ รุกกลุ่มลูกค้าองค์กร

TK นำร่องปล่อยสินเชื่อโซลาร์เซลล์ 16 ลบ. ให้กลุ่มธุรกิจ บ.อมตะโซล่า พาวเวอร์ เดินหน้าลุยตลาดใหม่ รุกกลุ่มลูกค้าองค์กร

TK เผย 9 เดือนทำรายได้รวม 1,514.5 ลบ. พร้อมขยายธุรกิจ หาปัจจัยเสี่ยงคลี่คลาย

TK เผย 9 เดือนรายได้รวม 1,514.5 ลบ. กำไร 345.7 ลบ. เพิ่มขึ้น 37.5% บริษัทฯ ยังคงนโยบายระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อและพร้อมขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ หากปัจจัยเสี่ยงคลี่คลาย

TK เตรียมขยายสาขาใน สปป. ลาว ขณะพร้อมเข้าเจรจาทันทีที่สถานการณ์ในเมียนมาคลี่คลาย

TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับกิจการในต่างประเทศตามแผนการเพิ่มสัดส่วนลูกหนี้ในตลาดต่างประเทศและลูกหนี้ในประเทศเป็น 50:50 ได้ในปี 2565 ล่าสุด ได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่ง สปป. ลาว ให้ขยายเพิ่มอีก 3 สาขา ในขณะที่การซื้อกิจการ MFIL ในเมียนมายังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา ทั้งนี้ พร้อมเข้าดีลต่อเมื่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในเมียนมากลับสู่สภาวะปกติ

TK ปักธงรุกตลาดสินเชื่อเมียนมาหลังซื้อ MFIL ดันพอร์ต ตปท.โตเป็น 40%

บริษัทยังคงมองหาโอกาสและเดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศตามกลยุทธ์ทางธุรกิจตามที่กำหนดไว้ หลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Latest news

- Advertisement -spot_img