Techsauce ผลักดันไทยสู่การเป็น Digital Gateway แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Must read

Techsauce แพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีชั้นนำ ตอกย้ำภาพลักษณ์ขององค์กรในฐานะ Tech Ecosystem Builder ในประเทศไทยแถลงวิสัยทัศน์ในงาน “Beyond Techsauce Global Summit 2023” กับการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น “Digital Gateway” ศูนย์กลางของธุรกิจดิจิทัลและประตูบานแรกสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมประกาศแผนการดำเนินงานในระยะแรกที่ผสานความร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรชั้นนำในประเทศไทย ผนึกกำลังเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและหน่วยงานด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลก

โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไทยอย่างยั่งยืน รวมถึงการเปิดประตูแห่งโอกาสให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทยได้สร้างการเติบโตของธุรกิจบนเวทีโลก พร้อมวางบทบาทของงานแฟลกชิปด้านเทคโนโลยี “Techsauce Global Summit 2023” เป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเดิมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด กล่าวว่า Techsauce Global Summit 2023 จะเป็นหมุดหมายใหม่ครั้งสำคัญของเหล่าพันธมิตรและ Techsauce ที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน Technology Ecosystem ของไทยให้เติบโตมากขึ้นในทุก ๆ ปี และในฐานะของแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีชั้นนำ วิสัยทัศน์ของ Techsauce ภายใน 3 – 5 ปีข้างหน้า คือการผลักดันประเทศไทยให้เป็น “Digital Gateway” แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มจากการผสานความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำที่มีแนวคิดเดียวกันกับเราทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศในการขับเคลื่อน Digital Economy ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในมิติที่แตกต่างกัน ตามความเชี่ยวชาญและบริบทของพันธมิตรต่าง ๆ

การที่จะทำให้ประเทศไทยเป็น Digital Gateway ในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนสำคัญคือการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพื่อดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศให้เข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย (Inbound) โดยอีกบทบาทของ Techsauce คือการร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการผลักดันให้เกิดการส่งออกนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลก รวมถึงการจับมือกับพันธมิตรในประเทศอื่นๆ ที่อยู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อทำให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะเติบโตและสามารถขยายออกไปนอกภูมิภาคได้เช่นกัน (Outbound) โดยเรามองประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียเป็นตลาดเป้าหมายแรก

ในปีที่ผ่านมา Techsauce ได้เริ่มโครงการ Thailand Accelerator เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ Tech Startup และถือเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุนจากทั่วโลกที่ต้องการขยายธุรกิจและฐานการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินการที่จะขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์การผลักดันประเทศไทยให้เป็น “Digital Gateway”

Techsauce มีการประกาศความร่วมมือในระยะแรกกับบริษัทพันธมิตรอย่าง SCG – บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน), และ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย ที่มีความเชี่ยวชาญและพร้อมสนับสนุนในมิติต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Digital Gateway แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer , SCG กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง Techsauce และเอสซีจี เริ่มต้นมาจากการมองภาพอนาคตของธุรกิจเทคโนโลยีและดิจิทัลในทิศทางที่สอดคล้องกัน โดยทางเอสซีจี ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและผลักดันการเติบโตและการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทยมาโดยตลอด เห็นได้จากโครงการนำร่องต่าง ๆ เช่น โครงการ Product Smart Home Solutions และ Smart Living Solutions รวมถึงแคมเปญ “Born in Thailand” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานจากทีม SCG WEDO สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมไทยที่ต้อง “เกิด” และมีศักยภาพที่สามารถส่งออกได้ โดยเอสซีจีจะมีการเริ่มต้น Pilot Project ร่วมกับ Techsauce เร็วๆ นี้

คุณอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะขององค์กรที่เป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี เรามุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยเรามีความเชื่อมั่นว่า Digital Transformation เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างการเติบโตให้กับผู้ประกอบการชาวไทย เราสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ Techsauce ในการผลักดันประเทศไทยให้เป็น Digital Gateway แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยินดีเป็นพันธมิตรในการขับเคลื่อนร่วมกัน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย

เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า ในยุคที่เศรษฐกิจทางดิจิทัลกำลังขยายตัว Business Transformation และการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีนั้นจะเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยพลิกโฉมธุรกิจให้พร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลง Accenture Technology Vision 2023 จะเผยเทรนด์ใหม่ที่ประสานโลกจริงและโลกดิจิทัลเข้าด้วยกัน เช่น การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของ Generative AI ซึ่ง Techsauce Global Summit 2023 ถือเป็นงานที่พลาดไม่ได้สำหรับภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้เข้าร่วมงาน ที่จะได้มาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และเข้าสู่โลกดิจิทัลยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน

“เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็น Digital Gateway แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Techsauce เชื่อว่าเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา Digital Economy ไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมี Techsauce Global Summit 2023 เป็นพื้นที่เปิดกว้างที่สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถแสดงศักยภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึง Techsauce Media ที่จะช่วยสื่อสารและสร้างการรับรู้อย่างครบวงจร” คุณอรนุช กล่าวสรุป

เตรียมพบกับบทบาทใหม่ของ “Techsauce Global Summit 2023” งานประชุมด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียที่จะเชื่อมต่อโอกาสการลงทุนและจุดประกายความร่วมมือทางธุรกิจให้กับองค์กรจากภาครัฐและเอกชนบริษัทนานาชาติ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพไทยในทุกระดับ

โดยจะจัดขึ้นภายใต้ธีม ‘Social Impact, Climate Tech, Cutting Edge Technology’ ชูความหลากหลายทางประเด็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น พร้อมขนทัพ Speaker ที่มาจากองค์กรชั้นนำ อาทิ เอสซีจี – บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน), เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย, บริษัท แอคซอน จำกัด, บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด, บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด, และบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด รวมถึงองค์กรชั้นนำอีกมากมายทั้งในประเทศไทยและระดับโลก

Techsauce Global Summit 2023 จัดขึ้นในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประแห่งชาติชุมสิริกิตต์

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://summit.techsauce.co/

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : Techsauce

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article