TEGH โชว์ศักยภาพ 3 ธุรกิจหลัก ลุยขยายกำลังการผลิต หนุนอนาคตก้าวกระโดด

Must read

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือ TEGH พร้อม ทีมผู้บริหาร และที่ปรึกษาทางการเงินได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูล (Investor Roadshow) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้กับนักลงทุนได้เข้าใจถึงภาพรวมธุรกิจ และแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโต ภายหลังจากการระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยคาดว่าจะสามารถระดมทุนและเข้าจดทะเบียนได้ภายในเดือนกันยายน 2565 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจการเกษตร

TEGH ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่

1.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ

2.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ

3.ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและบริหารจัดการกากอินทรีย์

ซึ่งแต่ละธุรกิจมีศักยภาพเติบโตได้มั่นคง ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง รวมถึงบริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งเป็นผู้ผลิตยางล้อชั้นนำระดับโลก อาทิ  Michelin, Bridgestone, Goodyear, Sumitomo, Pirelli,  Apollo และ Yokohama เป็นต้น ซึ่งมีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้บริษัทฯ มีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาวจำกัด

ทั้งนี้ TEGH เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 270 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) 1.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายกำลังการผลิตเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการผลิตยางแท่ง Premium Quality ของประเทศ เพื่อสร้างการประหยัดต่อขนาด และความได้เปรียบด้านต้นทุน โดยตั้่งเป้าขยายกำลังการผลิตยางแท่งเพิ่มขึ้นจากกำลังการผลิตสูงสุดที่ประมาณ 285,649 ตันต่อปี ในปี 2564 เป็น 416,494 ตันต่อปี ภายในปี 2567 เพื่อรองรับแนวโน้มความต้องการยางแท่งที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต

นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ในการนำเงินระดมทุนครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ และรองรับการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนจะนำระดมทุนไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย

นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัดกล่าวว่า การขยายกำลังการผลิต เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการผลักดันรายได้ของ TEGH เพื่อรองรับแนวโน้มความต้องการยางแท่งที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตจากปัจจัยสำคัญ ปัจจุบันรัฐบาลในหลายประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป เป็นต้น สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีนโยบายให้สิทธิพิเศษสำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าโดยองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดการณ์ว่าด้วยนโยบายสนับสนุนการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจากรัฐบาลต่างๆ จะส่งผลให้จำนวนรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกมีการเติบโตจาก 11 ล้านคันในปี 2563 เป็น 145 ล้านคัน ในปี 2573 หรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 30 ต่อปี ซึ่งจะทำให้ความต้องการยางล้อรถยนต์เพิ่มสูงขึ้น

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ.ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ , TEGH เคาะราคา IPO หุ้นละ 4.80 บาท เปิดจองซื้อ 21 -23 ก.ย. พร้อมเทรด 30 ก.ย. นี้

- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -

Latest article