TFEX เผยปี 63 ปริมาณซื้อขายโต 15% เปิดแผนปีนี้เสริมสภาพคล่อง-เพิ่ม Currency Futures

Must read

างสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ปี 63 ทั่วโลกเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ทำให้สภาวการณ์ตลาดทุนทั่วโลกมีความผันผวน เป็นผลให้มีการใช้อนุพันธ์เพิ่มมากขึ้น โดยตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายรวมตลอดปี 120,193,573 สัญญา เฉลี่ยวันละ 494,624 สัญญา เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อนหน้า

ในด้านจำนวนบัญชีซื้อขายของผู้ลงทุนอยู่ที่ 217,073 บัญชี เพิ่มขึ้น 30,260 บัญชี หรือ 16% จากปี 62 โดยหลักเป็นการเติบโตควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกรรมหลักทรัพย์ รวมถึงการเติบโตจากกลุ่มผู้สนใจที่นิยมซื้อขาย Gold Futures และสินค้าใหม่อื่น ๆ ของ TFEX รวมถึงกิจกรรมการทดลองซื้อขายและการแข่งขันการซื้อขายที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการทำ Workshop และให้ความรู้ทางออนไลน์ตลอดปีร่วมกับบริษัทสมาชิก

สำหรับสัดส่วนของสินค้าที่ซื้อขาย SET50 Futures มีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 48% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด รองลงมาคือ Stock Futures 39% และ Gold Online Futures 7% ทั้งนี้ สินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายเติบโตโดดเด่นคือ USD Futures และ Gold Online Futures โดยมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง 318% และ 105% จากปี 2562 มาอยู่ที่ระดับ 11,536 และ 33,366 สัญญาต่อวัน ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากความผันผวนของค่าเงินและราคาทองคำที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สถานะคงค้าง (Open Interest) ณ สิ้นเดือน ธ.ค.63 อยู่ที่ 2,194,994 สัญญา

ปี 63 TFEX ได้พัฒนาสินค้าและบริการในหลายด้าน ได้แก่ การเพิ่มสินค้าใหม่ Silver Online Futures และ Japanese Rubber Futures การเพิ่มหุ้นอ้างอิง Stock Futures อีก 12 หุ้น การขยายเวลาซื้อขายสินค้ากลุ่มทองคำในช่วงกลางคืนจนถึงตีสาม การเพิ่มสัญญารายไตรมาส (Contract Series) ของ Gold Online Futures และการให้บริการแลกเงินดอลลาร์รายวันสำหรับผู้ซื้อขาย USD Futures

สำหรับในปี 64 TFEX ยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มสภาพคล่องใน SET50 Options และสินค้าที่เพิ่งจัดให้มีการซื้อขายไปเร็ว ๆ นี้ (Silver Online Futures และ Japanese Rubber Futures) และจะศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสินค้าใหม่ เช่น Currency Futures ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่น ๆ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยให้การซื้อขายสะดวกและง่ายขึ้น เช่น โปรแกรม Options Wizards และ Margin Calculator สำหรับผู้ซื้อขาย SET50 Options หรือ Algorithmic Trading Platform

นอกจากนี้ จะมุ่งเน้นการเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนตามกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และร่วมกับบริษัทสมาชิกทำการตลาดดิจิทัลต่อเนื่องให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่มผู้สนใจซื้อขายสินค้าใน TFEX

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article