TGE เคาะราคา IPO หุ้นละ 2 บาท เสนอขาย ในวันที่ 9-11 ส.ค. นี้

Must read

CIMBT ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้โต 3.2% คาด H2 ฟื้นตัวต่อเนื่องที่ราว 4%

CIMBT ปรับการคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2565 เป็น 3.2% จาก 3.1% โดยคาดว่าไตรมาส 3 และ 4 จะฟื้นตัวต่อเนื่องที่ราว 4%

บอร์ด กสทช. เผย ดีลควบรวม TRUE-DTAC นัดพิจารณา 12 ต.ค. นี้

บอร์ด กสทช.นัดวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เคาะดีลควบรวมธุรกิจ TRUE-DTAC ซึ่งเป็นการประชุมปกติและเป็นการพิจารณาเรื่องควบรวมโดยเฉพาะ

XPG – ICE ร่วมลงทุนใน tZERO ต่อยอดธุรกิจ ผ่านประสบการณ์ลงทุนในตลาดหุ้นนิวยอร์กของ ICE

‘XPG’ – ‘ICE’ ร่วมลงทุนใน tZERO ผู้นำเทคแห่งสินทรัพย์ดิจิทัล เล็งต่อยอดธุรกิจผ่านประสบการณ์ลงทุนในตลาดหุ้นนิวยอร์กของ ICE แชร์ความรู้-ประสบการณ์-ปูทาง XPG เจาะตลาดต่างประเทศ

KWM เร่งไลน์การผลิตที่ 3 ชูนวัตกรรม Robot ควบคุมการผลิต เล็งบุกตลาด CLMV-นิวซีแลนด์

KWM เผยอยู่ระหว่างการเพิ่มไลน์กำลังการผลิตที่ 3 ของภาคการเกษตร โดยใช้นวัตกรรม Robot ในการควบคุมการผลิต จำนวน 5 ตัว

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ TGE กำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่ราคาหุ้นละ 2.00 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเปิดจองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 ส.ค. 65 โดยบล.เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ส่วนบล.เคจีไอ (ประเทศไทย)เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio หรือ P/E) โดยราคาหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 15.3 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.13 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64-31 มี.ค.65 ที่ 208.9 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 1,600 ล้านหุ้น (Pre-IPO Dilution) และคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 21.0 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.095 บาทต่อหุ้น หากพิจารณากำไรสุทธิต่อหุ้นที่คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 2,200 ล้านหุ้น (Post-IPO Dilution)

บริษัทได้เปรียบเทียบอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันกับธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้เลือกบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งมีรายได้หลักจากการจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและ/หรือเชื้อเพลิงขยะจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) 24.24 เท่า บมจ.โคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV) 24.71 เท่า บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) 35.58 เท่า และ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง (TPCH) 28.16 เท่า ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค.64-25 ก.ค.65

ทั้งนี้ TGE เป็นผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ได้แก่ โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะชุมชน นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายขยายการลงทุนไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทอื่นที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ และก๊าซชีวภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวที่จะเพิ่มกำลังผลิตติดตั้งเป็นมากกว่า 200 MW ภายในปี 75

พร้อมกันนั้น บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาขยายธุรกิจเพิ่มเติมไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้จุดเด่นเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน TGE ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 2 ประเภท ได้แก่ 1.โรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งมีการเปิดดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 3 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้า TGE, TPG และ TBP ในอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.7 เมกะวัตต์ (MW) และปริมาณไฟฟ้าเสนอขายกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามสัญญาระยะยาวรวม 20.3 MW รับรู้รายได้รูปแบบ Feed-in Tariff (Fit) และจะได้รับ FiT Premium เป็นระยะเวลา 8 ปีแรกนับจากวัน COD

โดยผลการดำเนินงานช่วงปี 2562 – 2564 มีรายได้รวม 347.5 ล้านบาท 713.5 ล้านบาท และ 807.5 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 52.4% ต่อปี ปัจจัยมาจากการเปิด COD โรงไฟฟ้าชีวมวลอย่างต่อเนื่อง ทำให้รับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากการขายไฟฟ้า รวมถึงรายได้จากการขายน้ำและไอน้ำ

อีกทั้งในปี 2563 เริ่มมีรายได้จากการให้บริการกำจัดขยะจากโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จังหวัดสระแก้ว ในส่วนของกำไรสุทธิปี 2562 – 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 94.3 ล้านบาท 166.9 ล้านบาท และ 202.1 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นผลจากการรับรู้รายได้ของโรงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น การควบคุมบริหารจัดการต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และอัตราการใช้กำลังการผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้น

ขณะที่ผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 1/2565 มีรายได้รวม 233.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 51.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ตามการเปิด COD ของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล TBP จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำและไอน้ำ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิที่ 23.3% ลดลงเล็กน้อยจาก 27.4% ในช่วงไตรมาส 1/2564 จากผลกระทบการปิดระบบสายส่งเป็นครั้งคราวจากการปรับปรุงถนนของกรมทางหลวง ทำให้ไม่สามารถขายไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ

TGE มีทุนจดทะเบียน 1,100 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 800 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,600 ล้านหุ้น และจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 600 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 27.3% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ชำระเงินกู้ยืมและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ.ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ , TGE คาดเข้า SET กลางปีนี้ หลังก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่งแล้ว

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article

CIMBT ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้โต 3.2% คาด H2 ฟื้นตัวต่อเนื่องที่ราว 4%

CIMBT ปรับการคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2565 เป็น 3.2% จาก 3.1% โดยคาดว่าไตรมาส 3 และ 4 จะฟื้นตัวต่อเนื่องที่ราว 4%

บอร์ด กสทช. เผย ดีลควบรวม TRUE-DTAC นัดพิจารณา 12 ต.ค. นี้

บอร์ด กสทช.นัดวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เคาะดีลควบรวมธุรกิจ TRUE-DTAC ซึ่งเป็นการประชุมปกติและเป็นการพิจารณาเรื่องควบรวมโดยเฉพาะ

XPG – ICE ร่วมลงทุนใน tZERO ต่อยอดธุรกิจ ผ่านประสบการณ์ลงทุนในตลาดหุ้นนิวยอร์กของ ICE

‘XPG’ – ‘ICE’ ร่วมลงทุนใน tZERO ผู้นำเทคแห่งสินทรัพย์ดิจิทัล เล็งต่อยอดธุรกิจผ่านประสบการณ์ลงทุนในตลาดหุ้นนิวยอร์กของ ICE แชร์ความรู้-ประสบการณ์-ปูทาง XPG เจาะตลาดต่างประเทศ

KWM เร่งไลน์การผลิตที่ 3 ชูนวัตกรรม Robot ควบคุมการผลิต เล็งบุกตลาด CLMV-นิวซีแลนด์

KWM เผยอยู่ระหว่างการเพิ่มไลน์กำลังการผลิตที่ 3 ของภาคการเกษตร โดยใช้นวัตกรรม Robot ในการควบคุมการผลิต จำนวน 5 ตัว

SIS คาด Q3/65 ยอดขายสินค้าไอทีลดลง แต่ธุรกิจคลาวด์โต หนุนกำไรสุทธิใกล้เคียง Q2/65

SIS คาด ยอดขาย Q3/65 ชะลอตัวลง เป็นไปตามกำลังซื้อที่ลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าไอที แต่กำไรสุทธิใกล้เคียง Q2/65
รับข่าวสาร

ไม่พลาดข่าวสารและอัพเดตจาก Money Club Asia กรอกชื่อและอีเมลด้านล่างได้เลยครับ