ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2563 พลิกเป็นกำไร

Must read

IRPC คาดปี 66 ธุรกิจน้ำมันและปิโตรเคมีดีขึ้น เพิ่มผลิตภัณฑ์พิเศษและเครือข่ายโลจิสติกส์

RPC เผย แนวโน้มธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ปี 2566 นั้น คาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันของโลกจะสูงขึ้นเท่ากับช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19

BBIK จบรายการบิ๊กล็อต 2 รอบ 3% ปรับโครงสร้างการถือหุ้นรับแผนเพิ่มทุน

BBIK จบรายการบิ๊กล็อต 2 รอบ 3% ปรับโครงสร้างการถือหุ้นรับแผนเพิ่มทุน

J เผย ปี 65 มีกำไร 202.3 ลบ. ปีนี้ลุยเปิดศูนย์การค้าชุมชุนอีก 2 โครงการ เพิ่มพื้นที่เช่าแสนตร.ม.

J ผลงานปี 65 กำไรพุ่งแตะ 202 ลบ. ภาพรวมธุรกิจศูนย์การค้าชุมชนเติมโตคาดเปิดเพิ่มอีก 2 โครงการในปีนี้ -  Senior Wellness รับเทรนด์ผู้บริโภค

KCE กำไรปี 65 ลดลง 4.5% ด้านโบรกปรับมุมมองเป็นลบ จากเงินบาทแข็งค่าและต้นทุนสูง

KCE กำไรปี 65 อยู่ที่ 2,317.23 ล้านบาท ลดลง 4.5% ด้านโบรกปรับมุมมองเป็นลบ จากเงินบาทแข็งค่าและต้นทุนสูง

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3/2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บริษัทรายงานรายได้จากการขายและการให้บริการสำหรับไตรมาสที่ 3/2563 รวมทั้งสิ้น 918 ล้านบาท ลดลง 23% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้ที่เกิดจากการยุติการให้บริการดาวเทียมไทยคม 5

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีผลกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 3/2563 จำนวน 77 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบผลขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 3/2562 จำนวน 113 ล้านบาท เป็นผลจากการลดลงของค่าเสื่อมราคาของดาวเทียม จากการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 รวมทั้งการด้อยค่าของดาวเทียมดวงอื่นๆในปี 2562 ประกอบกับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2/2563 ในไตรมาสนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 5% เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของธุรกิจการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไป โดยในส่วนของผลกำไรสุทธิเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่ 498 ล้านบาท ผลกำไรสุทธิของบริษัทในไตรมาสนี้ปรับตัวลดลง สาเหตุหลักเนื่องมาจากมีการรับรู้รายการพิเศษจากเงินชดเชยในไตรมาสที่ 2/2563

อัตราการใช้บริการของลูกค้าของดาวเทียมแบบทั่วไป คือ ดาวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 ณ สิ้น
ไตรมาส 3/2563 มีอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียม อยู่ที่ระดับ 65% เพิ่มขึ้นจาก 63% ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2563 เนื่องมาจากการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าต่างประเทศ และสำหรับการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 มีอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียม อยู่ที่ระดับคงที่ 19% เมื่อเปรียบเทียบ ณ สิ้นไตรมาส 2/2563

ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) และ บริษัท ทีพลัสดิจิทัล จำกัด (ทีพลัส) ในประเทศลาว รายงานจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่รวม fixed wireless) ในระบบรวมทั้งสิ้น 1.59 ล้านราย ซึ่งมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่งในประเทศลาว คิดเป็นประมาณ 62.4% ของตลาดรวม ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ 60.9%

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article

IRPC คาดปี 66 ธุรกิจน้ำมันและปิโตรเคมีดีขึ้น เพิ่มผลิตภัณฑ์พิเศษและเครือข่ายโลจิสติกส์

RPC เผย แนวโน้มธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ปี 2566 นั้น คาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันของโลกจะสูงขึ้นเท่ากับช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19

BBIK จบรายการบิ๊กล็อต 2 รอบ 3% ปรับโครงสร้างการถือหุ้นรับแผนเพิ่มทุน

BBIK จบรายการบิ๊กล็อต 2 รอบ 3% ปรับโครงสร้างการถือหุ้นรับแผนเพิ่มทุน

J เผย ปี 65 มีกำไร 202.3 ลบ. ปีนี้ลุยเปิดศูนย์การค้าชุมชุนอีก 2 โครงการ เพิ่มพื้นที่เช่าแสนตร.ม.

J ผลงานปี 65 กำไรพุ่งแตะ 202 ลบ. ภาพรวมธุรกิจศูนย์การค้าชุมชนเติมโตคาดเปิดเพิ่มอีก 2 โครงการในปีนี้ -  Senior Wellness รับเทรนด์ผู้บริโภค

KCE กำไรปี 65 ลดลง 4.5% ด้านโบรกปรับมุมมองเป็นลบ จากเงินบาทแข็งค่าและต้นทุนสูง

KCE กำไรปี 65 อยู่ที่ 2,317.23 ล้านบาท ลดลง 4.5% ด้านโบรกปรับมุมมองเป็นลบ จากเงินบาทแข็งค่าและต้นทุนสูง

ตลท. mai รับ บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี (NTSC) เริ่มซื้อขาย 9 ก.พ. ราคา IPO 26.25 บาทต่อหุ้น

บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี ผู้นำเข้า ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบ สารปรุงแต่งในอาหารคนและอาหารสัตว์ พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 9 ก.พ. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,625 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “NTSC”
รับข่าวสาร

ไม่พลาดข่าวสารและอัพเดตจาก Money Club Asia กรอกชื่อและอีเมลด้านล่างได้เลยครับ