TKC หุ้นเทคฯ เข้าเทรดวันนี้ลุ้นยืนราคาเหนือ IPO 18 บาท

Must read

TKC หุ้นเทคฯสื่อสารปูทางสู่รุ่นใหญ่ดิจิทัลโซลูชั่นเมืองไทย

ประเดิมหุ้นน้องใหม่เข้าตลาดหุ้นไทยตัวแรกของปี 65 สำหรับ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ TKC พร้อมเข้าซื้อขายผ่านกระดานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 17 ม.ค.ด้วยราคา IPO หุ้นละ 18 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) เท่ากับ 17.54 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (1 ต.ค.63-30 ก.ย.64)

ปัจจุบันโครงสร้างรายบริษัทมาจากงานโครงการมากกว่า 64% รายได้จากงานบริการและบำรุงรักษากว่า 35% ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากงานจัดจำหน่าย

ภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 64 มีรายได้รวม 1,835.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 20.06% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยสัดส่วน 99.86% เป็นรายได้จากการขายและให้บริการ และ 0.14% เป็นรายได้อื่น มีกำไรสุทธิ 191.07 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 10.41%

สำหรับผลประกอบการช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (61-63) บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 3,669.65 ล้านบาท 4,907.25 ล้านบาท และ 2,881.92 ล้านบาท ตามลำดับ มีกำไรสุทธิ 216.50 ล้านบาท 423.03 ล้านบาท และ 232.85 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.90% , 8.62% และ 8.09% ตามลำดับ อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากการบริหารต้นทุนที่ดีทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น ประกอบกับความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ดีขึ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TKC คือ กลุ่มนายสยาม เตียวตรานนท์ สัดส่วนก่อน IPO 62.25% หลัง IPO 46.06% และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) สัดส่วนก่อน IPO 34% หลัง IPO 25.16% สัดส่วนหุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 33,967,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 11.32% ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ. เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส , ตลท. รับ บมจ. เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส (TKC) เริ่มซื้อขาย 17 ม.ค. นี้

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article