TKN ปฏิเสธข่าว ปิดดีลขายหุ้นให้บริษัทแห่งหนึ่ง-ไม่มีนโยบายเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดฯ

Must read

บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) แจ้งว่าตามที่ปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้ปิดดีลขายหุ้นให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง และจะดำเนินการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น

จากกลยุทธ์การดำเนินงานประจำปี บริษัทมีแผนการในการขยายธุรกิจเพื่อให้ทันกับคู่แข่งในตลาด ซึ่งหนึ่งในแนวทาง
นั้นคือหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสม แต่ในปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนแต่ประการใด

ดังนั้น บริษัทชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ในบริษัทฯ และไม่มีนโยบายเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article