TPIPP ฟอร์มดี โชว์ผลงาน ไตรมาส 3 ปริมาณขายไฟฟ้าทุบสถิติทำนิวไฮ

Must read

TPIPP เผยผลงานไตรมาส 3/2563 ผลิตไฟฟ้าได้ ประมาณ 615.347 ล้านหน่วย เตรียมแผนเพิ่มกำลังผลิต เพื่อขายให้กฟภ.ที่หลายจังหวัดยันเบื้องต้นมีสัญญาขายไฟฟ้าที่ราคาไฟฟ้าฐาน 3.50 บาทต่อหน่วยตลอดสัญญาผลิต

บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์’ หรือ TPIPP ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งรายใหญ่ของไทย เผยผลงานไตรมาส 3/2563 ผลิตไฟฟ้าได้ ประมาณ 615.347 ล้านหน่วย เตรียมแผนเพิ่มกำลังผลิต

เพื่อขายให้กฟภ.ที่หลายจังหวัดยันเบื้องต้นมีสัญญาขายไฟฟ้าที่ราคาไฟฟ้าฐาน 3.50 บาทต่อหน่วยตลอดสัญญาผลิต พร้อมอยู่ระหว่างรอผลประมูลโครงการโรงไฟฟ้า กำลังการผลิตติดตั้งรวม 270 MW เผยความคืบหน้าโครงการ Southern Economic Zone

ล่าสุดภาครัฐฯ มีมติปรับผังเมือง อ.จะนะ เป็นสีม่วงรองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม พร้อมอนุมัติโครงการไฟฟ้าอีก 1,700 MW เป็น Combined Cycle Gas Steam Turbine และ 2,000 MW เป็น Renewable ใช้ลม แสงอาทิตย์ และ BIOMASS 

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP เปิดเผยว่า ปริมาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ หลังติดตั้งหม้อต้มไอน้ำบางส่วน (Boiler) แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า

ทำให้มีอัตราการใช้กำลังการผลิตสูงกว่า 95% อีกทั้งยังรับผลบวกจากปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงงานปูนซีเมนต์ของบริษัทแม่ (TPIPL) เริ่มกลับมาเดินเครื่องจักรภายหลังหยุดซ่อมบำรุง ทำให้มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อรักษาผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนรองรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่จะเริ่มสิ้นสุดการได้รับค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) สำหรับโรงไฟฟ้า 18 MW จะสิ้นสุดอีก 2 ปีข้างหน้า ในเดือนมกราคม 2565

ซึ่งมีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้า และอีก 55 MW จะสิ้นสุดในเดือน สิงหาคม 2565 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ซึ่งแม้จะสิ้นสุดการได้รับค่า Adder แต่ TPIPP ยังคงมีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าแก่ EGAT ที่ราคาไฟฟ้าฐาน ได้ตลอดสัญญาซึ่งสามารถต่ออายุได้ 

พร้อมกันนี้ TPIPP อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่จังหวัดสระบุรี กำลังการผลิตตามสัญญาขายไฟฟ้า 40 MW โดยอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาจำหน่ายไฟฟ้า จากเดิมที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าให้แก่ TPIPL จะปรับเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิง RDF เพื่อให้โรงไฟฟ้าดังกล่าวผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายแก่ EGAT แทน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย คาดว่าจะรู้ผลต้นปีหน้า  

สำหรับความคืบหน้าโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต (Futuristic Advanced Industrial City) อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา

ได้มีมติ ให้เปลี่ยนผังเมือง อ.จะนะ 3 ตำบล คือ ต.นาทับ ต.สะกอม ต.ตลิ่งชัน จากสีเขียวซึ่งเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้เป็นสีม่วงซึ่งเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม เพื่อรองรับโครงการอุตสาหกรรมก้าหน้าแห่งอนาคต

หลังจากนั้นจะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะทำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีพื้นที่เหมาะสม มีความพร้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตมากขึ้น ทั้งในด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม ท่าเรือน้ำลึก

เพื่อขนส่งสินค้าส่งออกและนำเข้าวัตถุดิบ อะไหล่ เครื่องจักร การค้า การลงทุน การธนาคาร การท่องเที่ยว การศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ความอยู่ดีกินดีชองสังคม ประชาชนในอนุภาคอาเซียน  ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญของการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวต่อไป  

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article