ttb คาดปี 66 รายได้เกษตรกร 5 พืชหลักศก.ไทย ลดลง 4.7% จากความต้องการในอุตสาหกรรมลดลง ตามภาวะศก.โลกที่ชะลอตัว

Must read

บล.ทิสโก้ ประเมินเลือกตั้ง หนุนหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุด แนะหุ้นน่าเก็งกำไรเดือน ก.พ.

บล.ทิสโก้ ประเมินเลือกตั้ง หนุนหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุด แต่โอกาสปรับขึ้นต่อจากนี้เริ่มจำกัด แนะหุ้นน่าเก็งกำไรเดือน ก.พ.

NTSC เตรียมเข้าซื้อขายวันแรกใน mai 9 ก.พ.นี้ หลังหุ้น IPO 25 ล้านหุ้น ขายหมดเกลี้ยง

NTSC เตรียมเข้าซื้อขายวันแรกใน mai 9 ก.พ.นี้ ประกาศปิดจองซื้อหุ้น IPO 25 ล้านหุ้น ขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่วันแรก

SVR เผย นลท.จองซื้อ IPO คึกคัก เตรียมลั่นระฆังเทรดตลาด mai 8 ก.พ.นี้

SVR เผย นลท.จองซื้อ IPO คึกคัก เตรียมลั่นระฆังเทรดตลาด mai 8 ก.พ.นี้

อัปเดต อัตราดอกเบี้ย “เงินฝาก-เงินกู้”  หลัง ธปท.ปรับเพิ่มดอกเบี้ย

อัปเดต อัตราดอกเบี้ย “เงินฝาก-เงินกู้”  หลัง ธปท.ปรับเพิ่มดอกเบี้ย

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี (ttb analytics) คาดว่า ปี 66 รายได้เกษตรกร 5 พืชเศรษฐกิจหลักของไทย จะลดลง 4.7% อยู่ที่ 8.33 แสนล้านบาท เนื่องจากรายได้เกษตรกรจากพืชที่นำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา ปรับตัวลดลง 32.6% และ 15.8% ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้สินค้าคงทนชะลอตัวลง และราคาพืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั้งสองชนิดก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน

ในขณะที่รายได้เกษตรกรจากพืชที่นำไปประกอบอาหาร ได้แก่ อ้อย ข้าว และมันสำปะหลัง คาดว่าจะยังปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะขยายตัว 18.4%, 7.7% และ 5.4% ตามลำดับ ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นผลมาจากการเปิดประเทศทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ระดับปกติ ภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ปิดประเทศไปนานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

สำหรับแนวโน้มรายได้เกษตรกร 5 พืชเศรษฐกิจปี 66 ได้แก่

1. ปาล์มน้ำมัน คาดว่ารายได้เกษตรกรจะลดลง 32.6% อยู่ที่ 0.95 แสนล้านบาท โดยปริมาณผลผลิตในประเทศคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.6% และราคาคาดว่าจะลดลง 34.6% ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมาจากราคาปาล์มน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 63-65) จูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น

อย่างไรก็ดี ในด้านราคาปาล์มน้ำมันที่ปรับลดลง เนื่องมาจากเกิดปรากฏการณ์ลานีญา ทำให้มีปริมาณน้ำฝนมากในพื้นที่ชายฝั่งผู้ผลิตปาล์มรายใหญ่ของโลก ได้แก่ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ส่งผลทำให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันโลกเพิ่มขึ้น จึงทำให้ราคาปาล์มน้ำมันลดลง อย่างไรก็ดี ระดับราคาปาล์มน้ำมันเฉลี่ยในปี 66 อยู่ที่ 5 บาทต่อกิโลกรัม ก็ยังอยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเมื่อ 3 ปีก่อน

2. ยางพารา คาดว่ารายได้เกษตรกรจะลดลง 15.8% อยู่ที่ 2.17 แสนล้านบาท โดยปริมาณผลผลิตคาดว่าจะทรงตัวจากปี 65 สำหรับราคายางพาราคาดว่าจะปรับลดลง 15.8% จากปี 64-65 ที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 22.7% และ 1.5% ตามลำดับ

ทั้งนี้ เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมา ราคายางพาราได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับสูงขึ้น ทำให้ผู้ผลิตยางรถยนต์ปรับสัดส่วนการใช้ยางสังเคราะห์มาเป็นยางธรรมชาติ รวมถึงความต้องการยางพาราไปผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อย่างไรก็ดี ปี 66 แนวโน้มเศรษฐกิจโลกชะลอตัว จะส่งผลทำให้ความต้องการยางพาราที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลง ส่งผลทำให้ราคายางพาราปรับตัวลดลง

3. ข้าวเปลือก คาดว่ารายได้เกษตรกรจะขยายตัว 7.7% อยู่ที่ 3.11 แสนล้านบาท โดยปริมาณผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้น 3.4% และราคาข้าวเปลือก (ความชื้น 15%) จะเพิ่มขึ้น 4.2% โดยรายได้เกษตรกรจะได้รับผลดีจากผลผลิตข้าวนาปรังที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าว

ประกอบกับปี 66 ปริมาณน้ำในอ่างกักเก็บน้ำจากน้ำฝนที่ตกลงในปี 65 มีปริมาณค่อนข้างมาก ส่วนราคาข้าวเปลือกปี 66 คาดว่าจะดีขึ้น จากความต้องการบริโภคข้าว เนื่องจากกิจกรรมการค้าและบริการกลับมาเป็นปกติ จากการเปิดประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยข้าวไทยยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. อ้อย คาดว่ารายได้เกษตรกรจะขยายตัว 18.4% อยู่ที่ 1.2 แสนล้านบาท โดยปริมาณผลผลิตและราคาคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 12.6% และ 5.2% ตามลำดับ ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น มาจากปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก รวมถึงราคาอ้อยที่ปรับสูงขึ้น

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากความร่วมมือการประกันราคาอ้อยของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ได้แก่ สมาคมโรงงานน้ำตาลไทย สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย และสมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีวัตถุดิบอ้อยเพียงพอต่อการนำไปผลิตเป็นน้ำตาลเพื่อใช้ในประเทศและส่งออก จึงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น

5. มันสำปะหลัง คาดว่ารายได้เกษตรกรจะขยายตัว 5.4% อยู่ที่ 0.90 แสนล้านบาท โดยปริมาณผลผลิตและราคาคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.2% และ 3.1% ตามลำดับ สาเหตุที่ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากแนวโน้มราคาหัวมันสดที่เพิ่มขึ้น จูงใจให้เกษตรกรหันมาเพาะปลูกมากขึ้น

ด้านราคามันสำปะหลังคาดว่าจะดีขึ้นต่อเนื่อง จากความต้องการที่จะนำไปแปรรูปเป็นมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันสำปะหลัง และเอทานอล และความต้องการจากประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นคู่ค้าหลักที่มีการเปิดประเทศ

นอกจากนี้ จะพบว่าแนวโน้มปี 66 พืชเกษตรที่นำไปใช้ประกอบอาหาร ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากความต้องการบริโภคอาหารที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปิดประเทศที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลกกลับเข้าสู่ระดับปกติอีกครั้ง

ในขณะที่พืชที่นำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลง ทำให้ราคามีแนวโน้มลดลง สาเหตุจากทิศทางเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมชะลอตัวลงตามไปด้วย ทั้งนี้ ต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ ราคาปุ๋ยเคมี ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งทิศทางค่าเงินบาทแข็งค่าและผันผวน จะเป็นปัจจัยกดดันที่ส่งผลกระทบต่อรายได้สุทธิของเกษตรกรได้

ttb analytics แนะเกษตรกรลดต้นทุน ด้วยการปรับสัดส่วนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกมากขึ้น นอกจากนี้ ควรจัดทำบัญชีรายการต้นทุนการเพาะปลูก อาทิ ค่าปุ๋ยเคมี ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าแรงงาน ค่าสูบน้ำ ค่าหว่าน ค่าไถพรวนดิน ฯลฯ เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการเพาะปลูก ซึ่งสามารถนำไปประกอบการพิจารณาลดต้นทุนการผลิตลง

ในขณะที่ ภาครัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งเป็นการผสมแม่ปุ๋ยให้ตรงกับสภาพดินและความต้องการของพืช ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์แบบผสมผสาน ซึ่งจะช่วยลดค่าปุ๋ยเคมีลงได้

นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทำเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น และช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองทางการตลาดได้ และในกรณีที่ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงมากเกินไป ภาครัฐควรพิจารณาใช้งบประมาณช่วยเหลือตามความเหมาะสม

ด้านแนวโน้มค่าเงินบาทปี 66 ที่คาดว่าจะแข็งค่าและมีความผันผวนสูง ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรควรพิจารณาบริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกันอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อล็อกผลกำไรจากการขาย ซึ่งจะช่วยรักษารายได้สุทธิของเกษตรกรได้ต่อไป

สำหรับปี 65 รายได้เกษตรกรจาก 5 พืชเศรษฐกิจ รวมกันอยู่ที่ 8.75 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 12.7% จากปี 64 เมื่อแยกเป็นพืชแต่ละประเภท พบว่า อ้อย ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าว และยางพารา เพิ่มขึ้น 54.1%, 24.1%, 18.2%, 8.3% และ 0.3% ตามลำดับ

ทั้งนี้ รายได้เกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ้น เป็นผลมาจากราคาสินค้าเกษตร ประกอบกับปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น ทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญ และแหล่งน้ำตามธรรมชาติมีปริมาณเพียงพอ ทำให้ผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้น

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : ธนาคารทหารไทยธนชาต ,  ttb analytics ประเมินปี 2565 ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑลเติบโต 11.6%

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article

บล.ทิสโก้ ประเมินเลือกตั้ง หนุนหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุด แนะหุ้นน่าเก็งกำไรเดือน ก.พ.

บล.ทิสโก้ ประเมินเลือกตั้ง หนุนหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุด แต่โอกาสปรับขึ้นต่อจากนี้เริ่มจำกัด แนะหุ้นน่าเก็งกำไรเดือน ก.พ.

NTSC เตรียมเข้าซื้อขายวันแรกใน mai 9 ก.พ.นี้ หลังหุ้น IPO 25 ล้านหุ้น ขายหมดเกลี้ยง

NTSC เตรียมเข้าซื้อขายวันแรกใน mai 9 ก.พ.นี้ ประกาศปิดจองซื้อหุ้น IPO 25 ล้านหุ้น ขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่วันแรก

SVR เผย นลท.จองซื้อ IPO คึกคัก เตรียมลั่นระฆังเทรดตลาด mai 8 ก.พ.นี้

SVR เผย นลท.จองซื้อ IPO คึกคัก เตรียมลั่นระฆังเทรดตลาด mai 8 ก.พ.นี้

อัปเดต อัตราดอกเบี้ย “เงินฝาก-เงินกู้”  หลัง ธปท.ปรับเพิ่มดอกเบี้ย

อัปเดต อัตราดอกเบี้ย “เงินฝาก-เงินกู้”  หลัง ธปท.ปรับเพิ่มดอกเบี้ย

PQS กำหนดราคาไอพีโอ 6 บาทต่อหุ้น เสนอขาย 7-9 ก.พ. คาดเข้าเทรด SET ภายในเดือน ก.พ. นี้

PQS กำหนดราคาไอพีโอ 6 บาทต่อหุ้น เสนอขาย 7-9 ก.พ. คาดเข้าเทรด SET ภายในเดือน ก.พ. นี
รับข่าวสาร

ไม่พลาดข่าวสารและอัพเดตจาก Money Club Asia กรอกชื่อและอีเมลด้านล่างได้เลยครับ