TU ตรวจพบพนักงานติดโควิด 69 คน ยืนยันยังเปิดโรงงานตามปกติ

Must read

TU เผยผลตรวจโควิดพนง.สมุทรสาครพบติดเชื้อ 0.29% ยังเปิดรง.ตามปกติ

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 บริษัทได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงานของบริษัททุกคนในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 23,630 คน หรือมากกว่า 85% จากจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาครทั้งสิ้น 27,552 คน และได้รับผลยืนยันจากการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ว่าติดเชื้อโควิด-19 เพียง 0.29% หรือ 69 คน

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการที่รัฐกำหนด กล่าวคือแยกพนักงานดังกล่าวออกเป็นสองส่วน คือ หากไม่มีอาการ ให้กักตัวที่บ้านหรือในสถานที่ที่บริษัทเตรียมไว้ พร้อมการติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด และหากมีอาการ ให้เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนของภาครัฐอย่างครบถ้วน สำหรับการตรวจพนักงานครบทั้งจำนวนคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงสัปดาห์หน้า

บริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยพนักงานที่มีการติดต่อกับผู้ติดเชื้อนั้นอยู่ในช่วงกักตัวและหน่วยงานของรัฐมีการติดตามผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง บริษัทจะยังคงติดตามสถานการณ์และประสานงานกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด

สำหรับมาตรการและขั้นตอนต่าง ๆ ที่ชัดเจนในการดูแลผู้ที่ติดเชื้อ ยังรวมไปถึงการดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบในขณะที่กักตัวตามแนวทางของภาครัฐ มีการระบุผู้ใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อและตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติม ตลอดจนการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ big cleaning ในบริเวณต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน

สิ่งที่สำคัญอีกประการคือ โรงงานของบริษัททุกแห่งยังคงเปิดดำเนินการด้วยกำลังการผลิตปกติ และสามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด เนื่องจากจำนวนพนักงานที่ได้รับผลกระทบมีอัตราและจำนวนที่น้อยมาก

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดในด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภคและชุมชนโดยรอบ และมีการเพิ่มมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีมาตรการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานที่โรงงาน แม้ว่าการผลิตยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง แต่งดการประชุมติดต่อระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงานของบริษัทและผู้ที่มาติดต่อ ยกเว้นธุรกรรมที่จำเป็น ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากคณะผู้บริหารของบริษัทก่อนเท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจำกัดการเคลื่อนย้ายพนักงานภายในโรงงาน และให้ฝ่ายสนับสนุนต่าง ๆ ทำงานจากบ้าน มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อต่าง ๆ ในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงให้พนักงานปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด บริษัทยังมีแผนการเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ การฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ และมีแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามมาตรฐานสูงสุดในด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อพนักงาน การดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างเต็มที่

จากรายงานองค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ระบุว่า ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดการแพร่เชื้อผ่านผลิตภัณฑ์อาหารหรือบรรจุภัณฑ์อาหาร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทที่เข้มงวดในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อป้องกันการปนเปื้อนใด ๆ รวมถึงไวรัสและการติดเชื้อต่าง ๆ อีกด้วย

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ TU กล่าวว่า โรงงานผลิตที่จังหวัดสมุทรสาครยังดำเนินการผลิตตามปกติ ด้วยกำลังการผลิตปกติไม่ได้เปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็มีระบบการจัดการที่เข้มงวด โดยบริษัทได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 รอบแรกเมื่อต้นปีก่อน ซึ่งทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ดี ทำให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีกระบวนการผลิตที่มีความเข้มงวดเทียบเท่าระดับโลก

ทั้งนี้ การผลิตอาหารทะเลกระป๋องจะผ่านความร้อนฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิ 114 องศาหลายชั่วโมง ดังนั้น เชื่อมั่นได้ว่าสินค้าไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อน มีความปลอดภัย อาหารทะเลแช่แข็งก็ปลอดภัยสะอาดโดยในส่วนโรงงานก็มีการทำความสะอาดด้วยคลอรีนอยู่แล้ว

“ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่า ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีการติดเชื้อจากการบริโภคอาหาร การติดเชื้อจะเป็นคนสู่คนเสียมากกว่า เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้าใจ ใช้เรื่องความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวหลัก อย่าใช้อารมณ์หรือความตระหนกตกใจกลัวเกินเหตุ ผมคิดว่าเรื่องความปลอดภัยอาหารโดยเฉพาะบริษัทที่มีมาตรฐานดีแล้ว ผมมีความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นว่าไม่มีผลอะไรเรื่องความปลอดภัยด้านการบริโภค”

นายธีรพงศ์ กล่าวอีกว่า ส่วนการขายของบริษัทก็ยังเป็นไปปกติ ลูกค้าของไทยยูเนี่ยนฯก็ยังมีความเชื่อมั่น จนถึงวันนี้ยังไม่มีคำสั่งยกเลิกการซื้อ โดยบริษัทให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอต่อผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีกระบวนการจัดการของบริษัทซึ่งทำให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นอย่างมาก และเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจอาหารท่ามกลางสภาวะแบบนี้ก็ยังเป็นไปได้ด้วยดี

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article